• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

industriAll Europe online Kongres 1.-2.6.2021

Ve dnech 1.-2. června 2021 uspořádala industriAll Europe svůj první online Kongres. Zúčastnilo se 350 delegátů a sledovalo ho mnoho hostů a pozorovatelů v přímém přenosu.

Tento Kongres znamená začátek příštího čtyřletého mandátu pro industriAll Europe. Konal se za okolností diktované probíhající pandemií COVID-19. Původně byl naplánován v květnu 2020, poté byl odložen a nakonec přesunut na online platformu.

Namísto rozhodnutí o akčním plánu na příští čtyři roky přijal Kongres strategický plán, který stanoví priority a opatření industriAll Europe na příští dva roky.

Pandemie přináší mnoho nejistot pracovníkům, jejich pracovní místům a odvětvím, která industriAll Europe zastupuje, což stojí v cestě k dlouhodobějšímu plánování. Proto bude nutné neustále sledovat vývoj a přizpůsobovat se strategiím a opatřením. Za tímto účelem se v roce 2023 plánuje fyzické setkání delegátů Kongresu. Při této příležitosti delegáti přehodnotí provádění strategického plánu na období 2021–2023, prodiskutují a určí politický směr pro následující roky až do příštího industriAll Europe Kongresu v roce 2025.

Vzhledem k hlubokému hospodářskému a sociálnímu poklesu způsobenému pandemií a hlubokému dopadu na odvětví a pracovníky se strategický plán zaměřuje na průmyslové a sociální oživení z krize a na řízení dvojí zelené a digitální transformace, která byla urychlena plánem pandemie a obnovy. Hlavním cílem bude zajistit spravedlivou transformaci, která nezanechá žádného pracovníka ani region pozadu v přechodu i v oživení. Zajistíme, aby pracovníci byli v centru transformací.

Kongres industriAll Europe poskytl důležité předpoklady a orientaci, které pomohou vybudovat oživení pro všechny, se silným hlasem pro průmyslové pracovníky v Evropě.

Delegáti Kongresu zvolili nový vedoucí tým industriAll Europe – Luc Triangle generální tajemník, Isabelle Barthès a Judith Kirton-Darling náměstkyně generálního tajemníka a Michaela Vassiliadis prezident industriAll Europe.

V neposlední řadě byly schváleny zásadní dokumenty pro fungování industriAll Europe:

 • strategický plán Evropy na roky 2021–2023
 • rezoluce předložené přidruženými organizacemi
 • revidované stanovy

Zajímavé rezoluce, které byly kongresu předloženy:

 • Mzdová konvergence a spravedlivé mzdy v Evropě
  V rámci celé Evropy je nutné:
 • Pokračovat v úsilí o boj za stejnou mzdu za stejnou práci v rámci EU.
 • Podporovat veškeré úsilí o obnovu evropského hospodářství po koronavirové krizi a usilovat o zapojení odborů do plánů obnovy na všech úrovních.
 • Přijmout skutečnost, že evropské průmyslové odbory musí jednat společně a solidárně, jak bylo dohodnuto v usnesení přijatém na konferenci kolektivního vyjednávání.
 • Pokračovat v rozvoji naší koordinace v celé Evropě s cílem dosáhnout lepších práv a kolektivních záruk pro všechny.
 • Pokračovat v podpoře účinného boje proti daňovým únikům v dialogu s evropskými orgány.
 • Prosadit plné provádění směrnice o vysílání pracovníků s cílem řešit mzdový a sociální dumping.
 • Prosazovat pravidlo, že zisk by měl být zdaněn v zemi, kde byl vytvořen.
 • Zvýšit míru krytí kolektivních dohod a usilovat o obnovení odvětvového kolektivního vyjednávání tam, kde oslabilo.
 • Pro spravedlivou transformaci energetiky ve službách pracovníků a lidí
  IndustriAll Europe a její přidružené organizace nejsou proti přijetí opatření na evropské a celosvětové úrovni, která přispívají k dekarbonizaci, snižování emisí CO2 a která se následně promítají do zlepšení životního prostředí na celosvětové úrovni. IndustriAll Europe však chápe, že zamýšlená transformace energetiky musí být postupná a vyvážená, musí zajistit pracovní místa bez ztráty práv, s kvalitní odbornou přípravou a odbornou rekvalifikací (v případě potřeby) a musí přinést pokrok v průmyslu a hospodářství občanů a zemí. IndustriAll Kongres tak vyjadřuje svou podporu a solidaritu pracovníkům bojujícím za obranu pracovních práv na místní a národní úrovni hospodářství.
 • Prohlubování solidarity Evropské unie
 • Pracovní postupy evropských nadnárodních společností mimo Evropu
 • Průmyslové odbory v centru boje proti krajně pravicové a identitní politice
 • Zvyšte vyjednávací sílu organizováním celého odvětví
 • Musíme se vyhnout ztrátě další generace průmyslových pracovníků
 • Situace kolektivního vyjednávání v regionu Benelux