• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

IndustriALL Europe – spolupracujeme

IndustriAll Europe byla ustanovena na slučovacím sjezdu dne 15. května 2012 v Bruselu, který sloučil evropské federace EMF (kovo), EMCEF (chemie, energetika a hornictví) a ETUF-TCL (textil). Nová evropská federace má 230 členských organizací s 7,1 miliony členů. Českou republiku v této federaci zastupují OS KOVO, OS ECHO, OS SKBP, OS TOK.

Generálním tajemníkem byl zvolen Ulrich ECKELMANN (IG Metall – DE). Zastupující generální tajemníci jsou: Bart SAMYN (ABVV-Metaal – B), Sylvain LEFEBVRE (FCE-CFDT – FR) a Luc TRIANGLE (ACV-CSC METEA – B). Prezidentem byl zvolen Michael VASSILIADES, předseda německé IG BCE.

Více informací najdete na http://www.industriall-europe.eu/