• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Střednědobá konference industriAll Europe 31/05-01/06/23 v Soluni

Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2023 se 450 národních odborových delegátů, včetně 119 předsedů průmyslových svazů z 34 zemí, setkalo, aby diskutovali o moci odborů v době průmyslové transformace, války v Evropě a četných krizí. Prezident Michael Vassiliadis zahájil akci prohlášením, že současná situace v Evropě je nejnáročnější od založení federace v roce 2012.

Akce na téma „Moc v jednom odborovém svazu – silný hlas pro průmyslové dělníky v Evropě“ byla prvním velkým evropským setkáním odborových předáků a aktivistů z poboček industriAll Europe od pandemie. Cílem bylo projednat politické priority federace pro příští dva roky a delegáti vyjádřili silnou podporu strategickému plánu 2023-2025,který stanoví směřování industriAll Europe pro příští dva roky až do kongresu v roce 2025.

Solidarita

Mnohé z hlavních událostí ukázaly, že solidarita je hluboce zakořeněna v základních hodnotách odborů.

Nové členské odbory IndustriAll Europe z Ukrajiny sklidily potlesk ve stoje jako projev podpory a solidarity. Ukrajinské výrobní odbory se nedávno připojily k industriAll Europe a na konferenci vystoupily s mrazivými zprávami o devastaci po únorové totální invazi Ruska. Miliony pracovních míst byly ztraceny, miliony lidí uprchly, bývalí dělníci jsou nyní vojáci armády a vláda používá stanné právo k oslabení práv pracujících.

Delegáti rovněž vyjádřili silnou solidaritu s odborovými předáky a aktivisty uvězněnými v Bělorusku poté, co brutální a autoritářský režim v zemi potlačil demokratické odbory. Akce se zúčastnil vůdce běloruského nezávislého odborového svazu Maksim Pazniakou, který je v současné době v exilu v Německu. Hrdou částku 5007 eur vybrali delegáti na podporu charitativní organizace, která usiluje o osvobození uvězněných odborářů.

První ocenění IndustriAll Europe za diverzitu na pracovišti získala Elisabetta Agricola z FIOM-CGIL v Itálii za zřízení online helpdesku pro členy LGBTQ+ komunity ve své společnosti ST Microelectronics. Helpdesk je snadno přístupný a zcela důvěrný. Cena odráží rostoucí zapojení odborů do podpory rozmanitosti a boje proti diskriminaci a nepřijatelnému zacházení s jakýmkoli pracovníkem na pracovišti.

Místo u stolu díky moci odborů

Strategické postavení evropských průmyslových odborů se odehrává za těch nejobtížnějších okolností: vleklá hospodářská krize ohrožující sociálně-ekonomickou strukturu EU, pokračující válka proti Ukrajině s vážnými sociálně-ekonomickými důsledky, inflace a rekordní ceny energií. Politická nejistota a spirálovitě rostoucí životní náklady zvyšují riziko sociálních nepokojů.

Prostřednictvím nového strategického plánu na období 2023–2025 jsou evropské průmyslové odbory odhodlány posílit svou členskou základnu. Pouze odbory se silnou členskou základnou budou moci usednout ke stolu a dát najevo svůj názor.

Činnosti IndustriAll Europe v období 2023–2025 se proto zaměří na tři hlavní strategické priority:

  1. Budování síly odborů pro silná a udržitelná průmyslová pracovní místa v Evropě
  2. Budování moci odborů pro spravedlivou mzdu a pracovní podmínky
  3. Budování odborové síly pro evropskou solidaritu a mír

Mezi priority patří:

  • Posílení sociálního rozměru ekologické a digitální transformace a zajištění toho, aby žádný pracovník nebyl opomenut
  • Sociální podmíněnost: vázání veřejných prostředků na společnosti, které podporují dobrá pracovní místa, kolektivní vyjednávání a sociální dialog
  • Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace s cílem vybavit pracovníky dovednostmi pro nová pracovní místa v transformujících se průmyslových odvětvích
  • Boj proti návratu k úsporným opatřením a podpora spravedlivého zdanění
  • Ochrana kupní síly pracovníků posílením kolektivního vyjednávání
  • Budování a udržování silné členské základny a oslovování mladých pracovníků
  • Podpora účasti pracovníků. Více pracovníků vstoupí do našich odborů, pokud jim bude nasloucháno a budou mít vliv
  • Boj proti populismu a krajní pravici
  • Boj za mír a solidaritu

K dosažení těchto priorit musí naši členové ještě více investovat do budování moci odborů. Delegáti proto srdečně přivítali tým 5 nových organizátorů industriAll Europe. Naši noví kolegové budou poskytovat praktickou podporu organizacím při organizování projektů poboček ve střední a východní Evropě a pomáhat budovat a posilovat sílu odborů v terénu.

A konečně, dosažení našich priorit bude do značné míry záviset na schopnosti našich poboček přilákat a udržet si mladé členy.