• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 602 168 432.

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

 

Den protestů 27. 11. 2023 – OS ECHO aktivně podpoří společné akce ČMKOS

V rámci Dne protestů se po celé republice uskuteční mnoho různých akcí. Jednou z nich bude i společná demonstrace, která se uskuteční 27. listopadu od 13 hodin na Malostranském náměstí.

Společně jsme silnější: https://www.cmkos.cz/cs/obsah/856/den-protestu-cmkos

Některé z hlavních důvodů pro Den protestů ČMKOS:

 • zásadní zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin
 • kroky vlády v oblasti důchodů
 • neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese
 • zásadní hrozba zdražení energie
 • neakceptovatelný poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let
 • dopady konsolidačního balíčku, před kterými jsme varovali

Každý z nás může podpořit den protestů. Každý z nás se může zapojit. Každý z nás má možnost šířit informace o důvodech, které nás k vyhlášení dne protestů vedly a přispět tak k tomu, aby DEN PROTESTŮ byl dnem, ve kterém se spojí nejen odborové organizace napříč celou společností, ale den, kdy se k nám připojí i ti, kteří v odborech nejsou.

Den protestů 27.11.2023

OS ECHO podporuje Den protestů ČMKOS „ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR“ 27. listopadu 2023

Odborový svaz ECHO vyzývá členy OS ECHO, zaměstnance a širokou veřejnost k účasti a podpoře protestní demonstrace „Za lepší budoucnost ČR“, která se uskuteční v Praze dne 27. 11. 2023 na náměstí Jana Palacha 12.00 – 12.30 hod., ve 12.30 se uskuteční pochod na Malostranské náměstí, kde od 13.00 proběhnou vystoupení zástupců odborářů.

 
Den protestu CMKOS 27. 11. 2023_20231101093536
Plakát – Den protestů A3_PRINT_ECHOPlakát – Den protestů_ECHO


Den protestů 27. 11. 2023 – OS ECHO aktivně podpoří společné akce ČMKOS

V rámci Dne protestů se po celé republice uskuteční mnoho různých akcí. Jednou z nich bude i společná demonstrace, která se uskuteční 27. listopadu od 13 hodin na Malostranském náměstí. Společně jsme silnější: https://www.cmkos.cz/cs/obsah/856/den-protestu-cmkos Některé z hlavních důvodů pro Den protestů ČMKOS: zásadní zhoršování ... více

Projekt OPZ+2023-2026 „Implementace energetické tranzice v ČR nemůže narušit sociální smír“

Vše o projektu Implementace energetické tranzice v ČR nemůže narušit sociální smír Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0001046  Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice Anotace projektu: Jako garanti sociálního smíru v české energetice se zmíněné subjekty společně domnívají, že ... více

Odborový svaz ECHO vede od 1. 7. 2023 nové vedení

Odborový svaz ECHO vede, od 1. 7. 2023, nové vedení, které bylo zvoleno v rámci 4. sjezd Odborového svazu ECHO, který se konal ve dnech 24. - 25. května 2023, v hotelu Olšanka v Praze, na období let 2023 - 2028, Novým předsedou Odborového svazu je jeho dosavadní místopředseda sekce energetické pan Karel Klusák. Novými místopředsedy jsou pan Vladislav ... více

65. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity Dne 13.6. 2023 se uskutečnilo 65. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání. SR Nadace vzala na vědomí informace o hospodaření Nadace v období od 1.1.2023 do 31.5.2023. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace. V době od 1.1.2023 ... více

PODPOŘTE AKCE ODBORŮ V RÁMCI TÝDNE PROTESTŮ VE DNECH 26. – 30. 6. 2023.

ODBOROVÝ SVAZ ECHO VYZÁVÁ NEJEN SVÉ ČLENY K PODPOŘE AKCÍ V RÁMCI ODBOROVÉHO TÝDNE PROTESTŮ Cílem Týdne protestů je zintenzivnit prezentaci jednoty, vzájemné podpory a společných požadavků: Návrat opravdového sociálního dialogu do ČR a tím zajištění sociálního smíru. Řešení problémů veřejných financí sociálně ... více

Střednědobá konference industriAll Europe 31/05-01/06/23 v Soluni

Ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2023 se 450 národních odborových delegátů, včetně 119 předsedů průmyslových svazů z 34 zemí, setkalo, aby diskutovali o moci odborů v době průmyslové transformace, války v Evropě a četných krizí. Prezident Michael Vassiliadis zahájil akci prohlášením, že současná situace v Evropě je nejnáročnější od založení ... více

Odborový svaz ECHO podporuje demonstraci OS KOVO dne 27. 6. 2023 v Ostravě

Vedení Odborového svazu ECHO vyjadřuje plnou podporu demonstraci OS KOVO, konané dne 27. června 2023 v 15 hod. v Ostravě. Nemůžeme v žádném případě souhlasit s připravovanou důchodovou reformou, která ožebračuje nejzranitelnější populaci, jakož i s obsahem připravovaného, tzv. ozdravného vládního balíčku. Proto vyzýváme své členy k aktivní ... více

PROHLÁŠENÍ DELEGÁTŮ 4. SJEZDU OS ECHO PRO JEDNÁNÍ ČMKOS S MPSV

Delegáti 4. Sjezdu OS ECHO vyjadřují plnou podporu Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) při vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR k možnosti dřívějšího odchodu do důchodu zaměstnanců a zaměstnankyň pracujících v tzv. náročných profesích. Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO_na podporu ČMKOS pro ... více

PROHLÁŠENÍ DELGÁTŮ 4. SJEZDU OS ECHO K DOPADŮM KONSOLADIČNÍHO BALÍČKU VLÁDY ČR

Delegáti OS ECHO přilali na 4. Sjezdu OS ECHO prohlášení na podporu stávkové pohotovosti ČMKOS. Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO_konsolidační ... více

Delegáti 4. sjezdu Odborového svazu ECHO si zvolili nové vedení

Ve dnech 24. - 25. května 2023 se v hotelu Olšanka v Praze konal 4. sjezd Odborového svazu ECHO, který zvolil nové vedení na následující období let 2023 – 2028. V tajných volbách, byl novým předsedou Odborového svazu zvolen jeho dosavadní místopředseda sekce energetické pan Karel Klusák. Novými místopředsedy byli zvoleni, pan Vladislav Jandásek, ... více

2. Sborník OS ECHO energetika 2022-2023

Tato publikace obsahuje pokračování příspěvků z proběhlých akcí a příspěvků konzultantů kolektivního vyjednávání KSVS za roky 2021-2023. Publikace je určena nejen pro potřeby cílové skupiny, ale také pro všechny pracovníky, kteří se v rámci svojí pracovní činnosti problematikou sociálního dialogu zabývají. 2_publikace OS ... více

16. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

4. TZ MCH ČR 2022-2023 - zavěrečná region SPŠCH Pardubice                               ... více

Nabídka nemovitosti ve vlastnictví ZO OS ECHO Foma Bohemia

Vážená paní kolegyně, Vážený pane kolego, případný zájemce o koupi nemovitosti, může nahlédnou do podkladů na centrále OS ECHO.   Jiří Vrablec místopředseda OS ECHO - sekce chemická Nabídka ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Vše o projektu: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Vše o projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice Anotace projektu: Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje ... více