• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 234 462 751.

15. Sportovní hry OS ECHO se uskuteční ve dnech 28. – 30. června 2019 v Otrokovicích

Pořadatelem 15. Sportovních her OS ECHO, které se uskuteční ve dnech 28. – 30. června 2019, v Otrokovicích, je ZO OS ECHO Continental Barum s.r.o. Otrokovice. Bližší informace naleznete v přiložených propozicích: Propozice_Sportovní-hry-OS-ECHO_2019 Termín pro předběžné přihlášky je stanoven na: 21. 2. 2019 Předběžná ... více

Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 sekce chemické

Dne 17. 12. 2018 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze tři kola k tomu, aby se dohodly na konečném znění dodatku KSVS sekce chemické. Vedoucí vyjednávacích týmů, Olga ... více

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise

Dne 7. 1. 2019 bylo předsedou odborového svazu ECHO JUDr. Zdeňkem Černým, MBA. a předsedou OS UNIOS Karlem Sladkovským, podepsáno společné prohlášení těchto odborových svazů v působnosti ČMKOS, k projektu Sunrise, který se zabývá plánovaným spojením společnosti E.ON a innogy. S ohledem na složitost celého procesu budou následovat společná ... více

Úplné znění KSVS sekce energetické na období 2017 – 2020, ve znění dodatku č. 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jste byli informování, byl dne 6. 12. 2018 podepsán Dodatek č. 2 KSVS pro sekci energetickou. Úplné znění KSVS, ve znění všech dodatků, naleznete v přiloženém souboru. KSVS 2017-2020_ve znění 2. dodatku Karel Klusák, místopředseda OS ... více

Kolektivní vyjednávání dodatku č. 2 KSVS pro rok 2019 ukončeno

Dne 6. 12. 2018, byl v pražském hotelu Mama Shelter podepsán, Dodatek č. 2, ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 - 2020.  Za účasti ředitele ČSZE p. Jana Klase a místopředsedy OS ECHO sekce energetické  p. Karla Klusáka, kteří vedli kolektivní vyjednávání, jak za stranu zaměstnavatelú, tak za stranu odborů. Ddatek č. ... více

Informace o konání 3. sjezdu Odborového svazu ECHO

  Ve dnech 23. - 24. května t.r. se v pražském hotelu „Olšanka“, uskutečnil 3. sjezd Odborového svazu ECHO (dále jen také „OS ECHO“). Pro ty, kteří neznají historii našeho svazu, bych rád uvedl, že svaz sdružuje odborové organizace z podnikatelských subjektů, a to zejména výrobců a distributorů elektrické a tepelné energie, ... více

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

Dne 17. 12. 2018 budou podepisovat předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze tři kola k tomu, aby se dohodly na konečném znění dodateku KSVS. Vedoucí vyjednávacích týmů Olga Marečková a Jiří Vrablec děkují všem členům vyjednávacích týmů, za konstruktivní a věcný přístup při kolektivním vyjednávání.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO – sekce chemické

Dohodnuté změny, které se podařilo v Dodatku č. 4 KSVS 2017–2020 dohodnout, najdete v přiloze.

Změny v Dodatku č. 4

 

Kolektivní vyjednávání dodatku č. 2 KSVS pro rok 2019 ukončeno

Dne 6. 12. 2018, byl v pražském hotelu Mama Shelter podepsán, Dodatek č. 2, ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 – 2020.  Za účasti ředitele ČSZE p. Jana Klase a místopředsedy OS ECHO sekce energetické  p. Karla Klusáka, kteří vedli kolektivní vyjednávání, jak za stranu zaměstnavatelú, tak za stranu odborů. Ddatek č. 2., byl podepsán místopředsedou Českého svazu zaměstnavatelů v energetice p. Pavlem Elisem, předsedou Odborového svazu ECHO p. Zdeňkem Černým a předsedkyní Českého odborového svazu energetiků pí. Martou Ctiborovou,

Děkuji všem účastníkům za konstruktivní vyjednávání a přístup.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_32c7

Karel Kusák
místopředseda OS ECHO sekce energetické

 

Úplné znění KSVS sekce energetické na období 2017 – 2020, ve znění dodatku č. 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jste byli informování, byl dne 6. 12. 2018 podepsán Dodatek č. 2 KSVS pro sekci energetickou.

Úplné znění KSVS, ve znění všech dodatků, naleznete v přiloženém souboru.

KSVS 2017-2020_ve znění 2. dodatku

Karel Klusák,
místopředseda OS ECHO

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise

Dne 7. 1. 2019 bylo předsedou odborového svazu ECHO JUDr. Zdeňkem Černým, MBA. a předsedou OS UNIOS Karlem Sladkovským, podepsáno společné prohlášení těchto odborových svazů v působnosti ČMKOS, k projektu Sunrise, který se zabývá plánovaným spojením společnosti E.ON a innogy.

S ohledem na složitost celého procesu budou následovat společná jednání, zástupců zaměstnanců v působnosti společností E.ON a innogy, kdy hlavním úkolem těchto jednání je nalezení společného postupu, s cílem minimalizovat sociální dopady na zaměstnance těchto společností.

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise_07_01_2019

Karel Klusák,
místopředseda OS ECHO

Úplné znění KSVS sekce chemické 2017 – 2020 ve znění dodatků 1 – 4

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 17. 12. 2018 byl podepsán Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 pro sekci chemickou.

Úplné znění KSVS 2017 – 2020 ve znění dodatků 1 – 4 naleznete v přiloženém souboru.

Úplné znění KSVS CH 2017 – 2020 ve znění dodatků 1-4

Vrablec Jiří

místopředseda OS ECHO – sekce chemická