• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 222 715 729.

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

 


e-ECHO 9/2021

Poslední číslo roku 2021 Vám přináší informace o uzavřeném Dodatku č. 5 kolektivní smlouvy vyššího stupně sekce energetické, a o setkání Členských organizací IndustriAll v Praze e-echo ... více

industriAll Konference o Zelené dohodě v Praze, 22.-23.11.2021

Členské organizace IndustriAll ze střední a východní Evropy se sešly ve dnech 22.-23.11.2021 v Praze, aby diskutovaly o výzvách realizace Zelené dohody v tomto regionu a o požadavcích na dosažení spravedlivé transformace. Na akci v Praze se sešli zástupci odborů z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Za OS ECHO se ... více

Nová čtyřletá kolektivní smlouva vyššího stupně pro sekci chemickou podepsána

Dne 30. 11. 2021 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr novou čtyřletou Kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) pro chemickou sekci na roky 2022 – 2025. Podpis KSVS je potvrzením velmi rozvinutého a kvalitního sociálního dialogu na odvětvové úrovni v českém chemickém průmyslu. Děkuji členům ... více

Dodatek č. 5 kolektivní smlouvy vyššího stupně, sekce energetické, podepsán

Dne 2. 12. 2021 završili zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 5 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 až 2023. Jako zástupce zaměstnavatelů dodatek podepsal předseda představenstva ČSZE Petr Jeník, za odbory dodatek podepsali předsedkyně Českého odborového svazu energetiků ... více

Podmínky pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO

S ohledem na vývoj epidemiologické situace a v kontextu platných mimořádných opatřeních MZČR sloužící k prevenci a ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARSCoV-2, vedení OS ECHO rozhodlo o stanovení podmínek pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO (byty v Praze 9, Černý ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Vše o projektu: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Vše o projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice Anotace projektu: Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje ... více