• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 234 462 751.

Ubytování na Černém Mostě opět dočasně pozastaveno

Na základě zavedení nouzového režimu a vládních opatření pro zamezení šíření epidemie, rozhodlo vedení OS ECHO, s platností od 5. 10. 2020 po dobu trvání nouzového stavu, zrušit všechny rezervace ubytování na Černým Mostě. Cílem preventivního opatření,  je snížení rizik rozšíření epidemie mezi našimi členy a jejich rodinnými ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Vše o projektu: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Vše o projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice Anotace projektu: Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje ... více

16. Sportovní hry OS ECHO 2020 zrušeny!!!

S ohledem na současnou situaci v ČR, související s šířením nákazy koronaviru a nepředpokládatelný vývoj této nákazy bylo, po konzultaci organizačního výboru a vedení OS ECHO, rozhodnuto o zrušení 16. Sportovních her OS ECHO v roce 2020, které se měly uskutečnit v plánované termínu 26. - 28. 6. 2020. Karel Klusák vedoucí organizačního týmu ... více

Ubytování na Černém Mostě dočasně pozastaveno

Na základě rozhodnutí vedení OS ECHO, který je reakcí na současnou situaci výskytu onemocnění koronavirem v ČR, jsou s platností od 9. 3. 2020 do odvolání, zrušeny všechny rezervace ubytování na Černým Mostě. Cílem preventivního opatření,  je snížení rizik rozšíření nemoci mezi našimi členy a jejich rodinnými ... více

Možnost využití ubytování v MVE Bechyně dočasně pozastavena

Na základě rozhodnutí vedení OS ECHO, je s platností od 2. 3. 2020 do odvolání, pozastaveno ubytování v bytě objektu MVE Bechyně. Karel Klusák místopředseda OS ECHO sekce ... více

IndustriAll kampaň „Together at Work“ zaměstnanci

Kampaň zaměřená na zaměstnance 14. října – 15. listopadu 2019 Kampaň se přesouvá na pracoviště a začne spojovat reálné příběhy pracovníků, kteří mají podobné zkušenosti. Tento měsíc se zaměřuje na příběhy zaměstnanců a podává pozitivní zprávy o svých vítězstvích a úspěšném kolektivním vyjednávání. Nabízí ... více

OS KOVO nesmí působit ve společnosti DEZA, a.s.

Dne 2. 10. 2019 soud zamítl žalobu OS KOVO, kterou se domáhal určení, že působí v chemickém závodu DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí. V řízení bylo prokázáno tvrzení OS ECHO, že OS KOVO nemá právo působit v chemické firmě, ani u jiných zaměstnavatelů podnikajících v jiném odvětví či oboru. V Praze dne 3. 10. ... více

Celostátní soutěž – Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Sedmý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků se stal Robin Dočekal ze ZŠ Letovice. Letovická základní škola tak obhájila své loňské prvenství a její žáci v soutěži dokázali zvítězit již potřetí. Závěrečná TZ Mladý chemik ČR ... více

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

Dne 17. 12. 2018 budou podepisovat předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze tři kola k tomu, aby se dohodly na konečném znění dodateku KSVS. Vedoucí vyjednávacích týmů Olga Marečková a Jiří Vrablec děkují všem členům vyjednávacích týmů, za konstruktivní a věcný přístup při kolektivním vyjednávání.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO – sekce chemické

Dohodnuté změny, které se podařilo v Dodatku č. 4 KSVS 2017–2020 dohodnout, najdete v přiloze.

Změny v Dodatku č. 4

 

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise

Dne 7. 1. 2019 bylo předsedou odborového svazu ECHO JUDr. Zdeňkem Černým, MBA. a předsedou OS UNIOS Karlem Sladkovským, podepsáno společné prohlášení těchto odborových svazů v působnosti ČMKOS, k projektu Sunrise, který se zabývá plánovaným spojením společnosti E.ON a innogy.

S ohledem na složitost celého procesu budou následovat společná jednání, zástupců zaměstnanců v působnosti společností E.ON a innogy, kdy hlavním úkolem těchto jednání je nalezení společného postupu, s cílem minimalizovat sociální dopady na zaměstnance těchto společností.

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise_07_01_2019

Karel Klusák,
místopředseda OS ECHO

Úplné znění KSVS sekce chemické 2017 – 2020 ve znění dodatků 1 – 4

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 17. 12. 2018 byl podepsán Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 pro sekci chemickou.

Úplné znění KSVS 2017 – 2020 ve znění dodatků 1 – 4 naleznete v přiloženém souboru.

Úplné znění KSVS CH 2017 – 2020 ve znění dodatků 1-4

Vrablec Jiří

místopředseda OS ECHO – sekce chemická

Manifest industriAll Europe 2019: Je načase upřednostnit pracovníky!

IndustriAll European Trade Union – federace nezávislých a demokratických odborových svazů – vydala manifest k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu, ve kterém vyzývá všechny pracovníky v Evropské unii, aby v květnu roku 2019 vyšli do volebních místností a hlasovali pro Evropu, která posiluje sociální pokrok, buduje solidaritu, vytváří slušné zaměstnání a umožňuje dobrou kvalitu života pro všechny.

IndustriAll European Trade Union je federace nezávislých a demokratických odborových svazů, které zastupují manuální a nemanuální pracovníky v odvětvích kovu, chemie, energetiky, těžebního průmyslu, textilu, oděvnictví a obuvi a souvisejících průmyslových odvětvích a činnostech.

Hovoříme o zhruba 7 milionech pracujících mužů a žen, kteří se sjednotili v rámci 177 národních odborových organizacích v 38 evropských zemích. Jednáme společně s cílem optimalizace našich silných stránek, abychom lépe chránili a prosazovali práva pracovníků v našem průmyslu a odvětvích.

Chceme zachovat úspěchy evropského integračního procesu: mír a demokracii, přístup k dobrému vzdělání pro všechny, sociální zabezpečení, ochranu lidských práv, svobodu projevu … Toto dědictví nesmí být podkopáváno.

Máme však obavy z krize důvěry v evropský projekt mezi pracovníky a občany. Finanční krize, sebevražedná deregulační politika, terorismus, Brexit, krize uprchlíků a sociální vyloučení skutečně přispěly ke zvyšujícím se pocitům populismu, xenofobie a nacionalismu.
To všechno staví Evropskou unii na křižovatku: buď bude přetvořena a reformována do inkluzívnější a sociálnější Evropy, nebo se zhroutí.

Proto vyzýváme všechny pracovníky v Evropské unii, aby v květnu roku 2019 vyšli do volebních místností a hlasovali pro Evropu, která posiluje sociální pokrok, buduje solidaritu, vytváří slušné zaměstnání a umožňuje dobrou kvalitu života pro všechny.

Vyzýváme k obnovení evropského projektu založeného na jeho základních hodnotách, tj. sociálních hodnotách!

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v České republice v pátek a sobotu 24. a 25. května 2019.

Plné znění textu – Manifest industriAll Europe 2019 – viz odkaz níže:

636885923018087980_Manifesto-2019-CZ

Celostátní soutěž – Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Sedmý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků se stal Robin Dočekal ze ZŠ Letovice. Letovická základní škola tak obhájila své loňské prvenství a její žáci v soutěži dokázali zvítězit již potřetí.

Závěrečná TZ Mladý chemik ČR 2018-2019

55. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo 55. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání v lednu 2019 do poloviny června t.r. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace. Ve sledované době byla na 11 uzavřených darovacích smluv získána částka 380.000 Kč. Vyplacené nadační příspěvky 15 žadatelům činily 290.000 Kč.

Zpráva revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledal v této oblasti žádné závady.

Účetní závěrka a Výroční zpráva Nadace

Účetní závěrka Nadace – výsledky hospodaření Nadace jsou uvedeny v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty podle stavu k 31. 12. 2018. Tyto výkazy jsou nedílnou součástí Přiznání k dani z příjmu právnických osob za období od 1. 1. do 31. 12. 2018, které bylo předáno na Finanční úřad pro Prahu 3 dne 12. 3. 2019.

Výroční zpráva – výsledky činnosti Nadace za rok 2018 shrnuje Výroční zpráva. Uvedené údaje odpovídají výsledkům vykázaných v účetnictví ke dni 31. 12. 2018.

V souladu s čl. 11 Statutu Nadace, SR projednala a schválila oba uvedené dokumenty a uložila zajistit jejich předání Městskému soudu v Praze k zařazení do sbírky listin Nadace v nadačním rejstříku.

Opětovná volba členů Správní rady Nadace

Dle Statutu má Správní rada Nadace pět členů. Z nich člen SR Jaroslav Švanda měl platné funkční období do 3. 6. 2019 a revizor Nadace Ing. Lenka Jíchová do 11. 6. 2019. Oba jmenovaní vyslovili souhlas se svým opětovným zvolením na další funkční pětileté období podle článku 13, bod 4 Statutu, a to s účinností od 19. 6. 2019.

S přihlédnutím k této situaci byly projednány a volbou schváleny následující změny ve SR Nadace.

SR také uložila zajistit podání návrhu na zápis provedených změn do nadačního rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze a také doplnit nadační evidenci „Přehled o volbách a funkčním období členů správní rady a revizora Nadace“ o aktuální údaje opětovného zvolení výše uvedených členů SR.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

 Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jaroslav Švanda, předseda ZO OS ECHO Teplárny Brno, a.s.

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

 

********

IndustriAll kampaň „Together at Work“ zaměstnanci

logo_2

Kampaň zaměřená na zaměstnance
14. října – 15. listopadu 2019

Kampaň se přesouvá na pracoviště a začne spojovat reálné příběhy pracovníků, kteří mají podobné zkušenosti.
Tento měsíc se zaměřuje na příběhy zaměstnanců a podává pozitivní zprávy o svých vítězstvích a úspěšném kolektivním vyjednávání.
Nabízí příležitost k organizování nových pracovišť, posilování členství a povědomí o kolektivních smlouvách pracovištích a nábor nových členů.

Poselství kampaně

Vstupem do odborů a společnou mobilizací můžeme získat lepší plat a podmínky

Problémy, které máte na pracovišti, jsou podobné těm, které mají vaši

kolegové a další pracovníci v Evropě

Solidarita není jen hezké slovo – je to způsob, aby se k nám šéfové chovali správně a zaplatili nám dost, abychom mohli vést dobré životy.

Leták kampaně

collective bargaining infosheet PDF_workersCZ

 

Změny dohodnuté v Dodatku č. 5 KSVS 2017 – 2020 sekce chemické

Dne 4. 11. 2019 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Praze Dodatek č. 5 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze dvě kola k tomu, aby se dohodly na konečném znění Dodatku č. 5 KSVS 2017 – 2020 sekce chemické. Ing. Olga Marečková vedoucí vyjednávvacího týmu za zaměstnavatele a Jiří Vrablec vedoucí vyjednávacího týmu za odbory, děkují všem členům vyjednávacích týmů, za konstruktivní a věcný přístup při kolektivním vyjednávání.

Dodatek č. 5 KSVS 2107–2020 bude společně úplným zněním KSVS včetně změn obsažených
v Dodatcích 1–5 vložen na webové stránky, jakmile budou dohodnuté změny v Dodatku č. 5 KSVS 2017-2020 do úplného znění zapracovány.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO – sekce chemické

Změny dohodnuté v Dodatku č. 5

 

 

 

 

 

Dodatek č. 5 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

Dne 4. 11. 2019 byl předsedou OS ECHO JUDr. Zdeněkem Černým MBA a prezidentem SCHP ČR Ing. Petrem Cingrem podepsán Dodatek č. 5 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze dvě kola k tomu, aby se dohodly na konečném znění dodatku KSVS. Vedoucí vyjednávacích týmů Olga Marečková a Jiří Vrablec děkují všem členům vyjednávacích týmů, za konstruktivní a věcný přístup při kolektivním vyjednávání.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO – sekce chemické

Dohodnuté změny, které se podařilo v Dodatku č. 5 KSVS 2017–2020 dohodnout, najdete v přiloze.

Dodatek č. 5 KSVS 2017-2020 sekce chemické

56. Zsdedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 6. 12. 2019 se uskutečnilo 56. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání v červnu 2019 do listopadu 2019. Dále byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace za období 1.1. 2019 – 4. 12. 2019. Ve sledované době byla na 20 uzavřených darovacích smluv získána částka 580.000 Kč. Vyplacené nadační příspěvky 28 žadatelům činily 512.000 Kč.

Zpráva revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledala v této oblasti žádné závady.

Volba členů Správní rady Nadace

Správní rada Nadace projednala přípravu voleb členů Správní rady a návrh úprav Statutu NADACE SOLIDARITY. Všechny potřebné dokumenty připravit ve spolupráci se svazovým právníkem JUDr. Miroslavem Sobotkou.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

 Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jaroslav Švanda, předseda ZO OS ECHO Teplárny Brno, a.s.

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

********

Možnost využití ubytování v MVE Bechyně dočasně pozastavena

Na základě rozhodnutí vedení OS ECHO, je s platností od 2. 3. 2020 do odvolání, pozastaveno ubytování v bytě objektu MVE Bechyně.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO sekce energetická

Ubytování na Černém Mostě dočasně pozastaveno

Na základě rozhodnutí vedení OS ECHO, který je reakcí na současnou situaci výskytu onemocnění koronavirem v ČR, jsou s platností od 9. 3. 2020 do odvolání, zrušeny všechny rezervace ubytování na Černým Mostě.

Cílem preventivního opatření,  je snížení rizik rozšíření nemoci mezi našimi členy a jejich rodinnými příslušníky.

Vedení OS ECHO

16. Sportovní hry OS ECHO 2020 zrušeny!!!

S ohledem na současnou situaci v ČR, související s šířením nákazy koronaviru a nepředpokládatelný vývoj této nákazy bylo, po konzultaci organizačního výboru a vedení OS ECHO, rozhodnuto o zrušení 16. Sportovních her OS ECHO v roce 2020, které se měly uskutečnit v plánované termínu 26. – 28. 6. 2020.

Karel Klusák
vedoucí organizačního týmu a místopředseda OS ECHO

Ubytování na Černém Mostě opět dočasně pozastaveno

Na základě zavedení nouzového režimu a vládních opatření pro zamezení šíření epidemie, rozhodlo vedení OS ECHO, s platností od 5. 10. 2020 po dobu trvání nouzového stavu, zrušit všechny rezervace ubytování na Černým Mostě.

Cílem preventivního opatření,  je snížení rizik rozšíření epidemie mezi našimi členy a jejich rodinnými příslušníky.

Děkujeme za pochopení.

Vedení OS ECHO