• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 602 168 432.

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

Protestní mítink NE 68!

Vážené kolegyně,    

Vážení kolegové                                                                                                                                      

na základě přijatého usnesení z posledního jednání Předsednictva OS ECHO ze dne 8.3.2023 a jednání mimořádné Rady ČMKOS ze dne 10.3.2023, vás vyzíváme o podporu a účast na protestním mítinku, který pořádá OS KOVO, kde zazní jasné Ne odchodu do důchodu v 68 letech a požadavek na podporu možnosti dřívějšího odhodu do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích.

 

Protestní mítink je svolán na 29 března ve 12:00 před Úřad vlády.

V příloze Vám zasíláme organizační pokyny k protestnímu mítinku NE 68!

Děkujeme za Vaši podporu.

 

Karel Klusák – místopředseda OS ECHO – sekce energetická

Jiří Vrablec – místopředseda OS ECHO – sekce chemická

Organizační pokyny_protest_29.3.-Urad_vlady-cr_ostatni

 


Protestní mítink NE 68!

Vážené kolegyně,     Vážení kolegové                                                                                                                                       na základě přijatého usnesení z posledního ... více

63. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 20.12. 2022 se uskutečnilo 63. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání. SR Nadace vzala na vědomí informace o hospodaření Nadace v období od 1.1.2022 do 30.11.2022. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace. V době od 1.1.2022 – 30.11.2022 bylo uzavřeno ... více

e-ECHO 4/2022

Minimální mzda, KSVS, industriAll a vánoční přání Vám přináší poslední vydání zpravodaje v roce 2022 e-echo ... více

industriAll European Trade Union zahajují celoevropskou kampaň za vyšší mzdy

Dne 3.10.2022 odborové svazy ve výrobě, těžbě a energetice pod záštitou industriAll European Trade Union zahajují celoevropskou kampaň za vyšší mzdy a stabilní kupní sílu. V době, kdy Evropa čelí plnohodnotné hospodářské a sociální krizi, odbory se brání! Na celém kontinentu mobilizují a zapojují se do jednání s cílem řešit rostoucí ... více

25 let činnosti Nadace Solidarity

Dne 16. 7. 2022 si připomeneme dvacetpět let od zahájení činnosti Nadace Solidarity. Čtvrt století činnosti si jistě zasluhuje ocenění a zhodnocení.  V přiloženém příspěvku jsem se pokusil velmi krátce a stručně seznámit se vznikem, historií, proměnami a činností nadace od jejího vzniku po současnost. Jiří Vrablec předseda Správní rady ... více

Nabídka nemovitosti ve vlastnictví ZO OS ECHO Foma Bohemia

Vážená paní kolegyně, Vážený pane kolego, případný zájemce o koupi nemovitosti, může nahlédnou do podkladů na centrále OS ECHO.   Jiří Vrablec místopředseda OS ECHO - sekce chemická Nabídka ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Vše o projektu: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Vše o projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice Anotace projektu: Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje ... více