• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 602 168 432.

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

 

Delegáti 4. sjezdu Odborového svazu ECHO si zvolili nové vedení

Ve dnech 24. – 25. května 2023 se v hotelu Olšanka v Praze konal 4. sjezd Odborového svazu ECHO, který zvolil nové vedení na následující období let 2023 – 2028.

V tajných volbách, byl novým předsedou Odborového svazu zvolen jeho dosavadní místopředseda sekce energetické pan Karel Klusák. Novými místopředsedy byli zvoleni, pan Vladislav Jandásek, pro sekci chemickou a pan Radek Sklenář, pro sekci energetiku.

V průběhu konání 4. sjezdu delegáti projednali a schválili nezbytné úpravy interních dokumentů svazu potřebných pro činnost a stanovili si cíle na nejbližší období. Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO_konsolidační balíček Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO_na podporu ČMKOS pro jednání s MPSV.

V závěru sjezdu, přijali delegáti Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO na podporu ČMKOS pro jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Prohlášení delegátů 4. sjezdu OS ECHO k dopadům konsolidačního balíčku vlády ČR na zaměstnance a jejich rodiny.

Vedení OS ECHO


Delegáti 4. sjezdu Odborového svazu ECHO si zvolili nové vedení

Ve dnech 24. - 25. května 2023 se v hotelu Olšanka v Praze konal 4. sjezd Odborového svazu ECHO, který zvolil nové vedení na následující období let 2023 – 2028. V tajných volbách, byl novým předsedou Odborového svazu zvolen jeho dosavadní místopředseda sekce energetické pan Karel Klusák. Novými místopředsedy byli zvoleni, pan Vladislav Jandásek, ... více

2. Sborník OS ECHO energetika 2022-2023

Tato publikace obsahuje pokračování příspěvků z proběhlých akcí a příspěvků konzultantů kolektivního vyjednávání KSVS za roky 2021-2023. Publikace je určena nejen pro potřeby cílové skupiny, ale také pro všechny pracovníky, kteří se v rámci svojí pracovní činnosti problematikou sociálního dialogu zabývají. 2_publikace OS ... více

16. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

4. TZ MCH ČR 2022-2023 - zavěrečná region SPŠCH Pardubice                               ... více

Protestní mítink NE 68!

Vážené kolegyně,     Vážení kolegové                                                                                                                                       na základě přijatého usnesení z posledního ... více

e-ECHO 4/2022

Minimální mzda, KSVS, industriAll a vánoční přání Vám přináší poslední vydání zpravodaje v roce 2022 e-echo ... více

Nabídka nemovitosti ve vlastnictví ZO OS ECHO Foma Bohemia

Vážená paní kolegyně, Vážený pane kolego, případný zájemce o koupi nemovitosti, může nahlédnou do podkladů na centrále OS ECHO.   Jiří Vrablec místopředseda OS ECHO - sekce chemická Nabídka ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Vše o projektu: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Vše o projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice Anotace projektu: Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje ... více