• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 234 462 751.

Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 sekce chemické

Dne 17. 12. 2018 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze tři kola k tomu, aby se dohodly na konečném znění dodatku KSVS sekce chemické. Vedoucí vyjednávacích týmů, Olga ... více

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise

Dne 7. 1. 2019 bylo předsedou odborového svazu ECHO JUDr. Zdeňkem Černým, MBA. a předsedou OS UNIOS Karlem Sladkovským, podepsáno společné prohlášení těchto odborových svazů v působnosti ČMKOS, k projektu Sunrise, který se zabývá plánovaným spojením společnosti E.ON a innogy. S ohledem na složitost celého procesu budou následovat společná ... více

Úplné znění KSVS sekce energetické na období 2017 – 2020, ve znění dodatku č. 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jste byli informování, byl dne 6. 12. 2018 podepsán Dodatek č. 2 KSVS pro sekci energetickou. Úplné znění KSVS, ve znění všech dodatků, naleznete v přiloženém souboru. KSVS 2017-2020_ve znění 2. dodatku Karel Klusák, místopředseda OS ... více

Kolektivní vyjednávání dodatku č. 2 KSVS pro rok 2019 ukončeno

Dne 6. 12. 2018, byl v pražském hotelu Mama Shelter podepsán, Dodatek č. 2, ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 - 2020.  Za účasti ředitele ČSZE p. Jana Klase a místopředsedy OS ECHO sekce energetické  p. Karla Klusáka, kteří vedli kolektivní vyjednávání, jak za stranu zaměstnavatelú, tak za stranu odborů. Ddatek č. ... více

Rozhodnutí předsednictva Odborového svazu ECHO ze dne 20. 6. 2018, ve věci vměšování do vnitřních záležitostí OS ECHO.

Předsednictvo Odborového svazu ECHO Odsuzuje pokus Odborového svazu KOVO narušit kolektivní vyjednávání ve společnosti DEZA, a.s., zmařit uzavření podnikové kolektivní smlouvy  a pod hrozbou vyhlášení nezákonné stávky bezdůvodně vyvolat nepokoje a nevraživost mezi zaměstnanci a obecné nebezpečí v chemické továrně. Vyzývá předsedu ... více

Informace o konání 3. sjezdu Odborového svazu ECHO

  Ve dnech 23. - 24. května t.r. se v pražském hotelu „Olšanka“, uskutečnil 3. sjezd Odborového svazu ECHO (dále jen také „OS ECHO“). Pro ty, kteří neznají historii našeho svazu, bych rád uvedl, že svaz sdružuje odborové organizace z podnikatelských subjektů, a to zejména výrobců a distributorů elektrické a tepelné energie, ... více

Odborové organizace vyjadřují podporu předsedovi ZO OS ECHO DEZA, a.s. Michalovi Sváčkovi

Základní odborové organizace vyjadřují podporu předsedovi ZO OS ECHO DEZA, a.s. p. Michalovi Sváčkovi ohledně postupu v rámci kolektivního vyjednávání ve společnosti DEZA, a.s. Chemopetrol a. s. Litvínov CINERGETIKA a. s. Ústí n. Labem Energetika Vítkovice, a. s. Česká rafinérská a. s. Energetika Brno Plynárenská ZO OS ECHO Kladno – ... více

P E T I C E základních organizací Odborového svazu ECHO proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO ve společnosti DEZA, a.s.,

P E T I C E základních organizací Odborového svazu ECHO  proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO ve společnosti DEZA, a.s., a v ostatních chemických firmách My, níže uvedené odborové organizace Odborového svazu ECHO, podporujeme postoj Základní ... více

Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti DEZA,a.s.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vedení OS ECHO zasílá Stanovisko k situaci ve společnosti DEZA, a.s. při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy na rok 2018. Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti Deza, a.s._ Jiří Vrablec místopředseda OS ECHO sekce ... více

Kolektivní vyjednávání v DEZA, a.s.

Dne 31. 5. 2018 se sešli zástupci ZO OS ECHO při DEZA, a.s. a Odborového svazu ECHO se zaměstnanci a vedením společnosti DEZA, a.s. V průběhu jednání byla účastníky kolektivního vyjednávání uzavřena podniková kolektivní smlouva na rok 2018, do které byly ve vzájemné shodě sociálních partnerů zapracovány požadavky odborové organizace. ... více

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k oznámené dohodě mezi německými koncerny E.ON a RWE

Na základě veřejného oznámení o dohodě mezi německými koncerny E.ON a RWE, přijaly odborové svazy ECHO a UNIOS prohlášení o vzájemné spolupráci v rámci tohoto procesu, které podepsali předsedové odborových svazů JUDr. Zdeněk Černý, za OS ECHO a Karel Sladkovský, za OS UNIOS. Karel Klusák místopředseda OS ECHO Prohlášení OS UNIOS a OS ... více

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

Odbory v Mitasu vybojovaly zaměstnancům vyšší mzdy

Připravuje se podpis dvouleté kolektivní smlouvy
Zaměstnanci gumárenského podniku Mitas dostanou přidáno. Předběžně se na tom dohodli s vedením švédské skupiny Trelleborg, které Mitas patří.

Vedení gumárenského podniku Mitas uzavřelo se zástupci pražských a zlínských odborových organizací předběžnou dohodu, ve které se obě strany shodly mimo jiné na míře růstu platů.
V následujících dnech budeme ladit finální znění dohody, které by mělo být podepsáno v příštím týdnu. Jsme rádi, že se situaci podařilo vyřešit u jednacího stolu, jak jsme celou dobu v průběhu jednání věřili,“ prohlásil Ralph Kellenberger, vedoucí oddělení lidských zdrojů, pověřený vedením kolektivního vyjednávání za společnost Mitas.
Odbory jsou s výsledkem jednání spokojeny. „Domnívám se, že nejen zaměstnanci zlínského závodu budou s dohodou spokojeni. Dohodli jsme se, že uzavřeme smlouvu na dva roky. Mzdy se zvýší letos a následně v roce 2018,“ řekl předseda odborové organizace ECHO ve zlínském závodě Vladislav Jandásek. Podle něj zaměstnanci dosáhli zhruba toho, co po firmě požadovali. Obě strany se dohodly, že další podrobnosti nebudou zveřejňovat.
Vedení švédské společnosti Trelleborg v den stávky oznámilo, že zaměstnancům zlínského a pražského závodu jednostranně zvýší mzdy, a to zpětně od ledna. Podle odborů však šlo ve zlínském závodě o zvýšení v průměru o sedm procent u dělníků, což znamená asi 1700 korun.
U technicko-hospodářských pracovníků pak mělo dojít k navýšení o 2,8 procenta, tedy asi o 700 korun. Odbory přitom od začátku požadovaly výrazně vyšší navýšení mezd.
Stávková pohotovost trvá i nadále. „Jedná se však pouze o formalitu,“ vysvětluje Jandásek s tím, že pohotovost skončí ve chvíli, kdy dojde k podpisu smlouvy, ve které se společnost k plošnému zvyšování mezd zaváže. K podpisu by mělo dojít v průběhu následujících dvou týdnů. „Jsem rád, že pokud vše dopadne dobře, tak se nebude muset uskutečnit stávka, která byla naplánovaná na příští týden,“ říká předseda odborů Jandásek.
Zaměstnanci gumárenského podniku stávkovali za zvýšení mezd v úterý 11. dubna.
Do dvouhodinové akce se zapojilo přibližně 500 lidí z celkového počtu asi 700 zaměstnanců zlínského závodu. Stávková pohotovost přitom platila od 10. března.
Mitas je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik. Loni firmu koupila švédská skupina Trelleborg. Ve svých výrobních závodech v ČR, Srbsku a v USA firma vyrábí také průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro motocykly.

IMG_8628
Předseda odborové organizace ECHO v Mitasu Vladislav Jandásek mluví k účastníkům protestního mítinku. Požadavky firemních odborů od počátku podporovala ČMKOS. Vlevo její předseda Josef Středula.

IMG_8625_th
Záběr na účastníky mítinku před branami Mitasu ve Zlíně. Zaměstnanci žádali stejnou mzdu jako ti, kteří pracují v  závodě firmy v Otrokovicích, tedy o 5000 korun více. Svého nakonec dosáhli.

20 let činnosti Nadace Solidarity

Dne 16. 7. 2017 uplynulo dvacet let od zahájení činnosti Nadace Solidarity. Paní Ing. Marie Oborná, která je již déle než devatenáct let výkonnou tajemnicí Nadace Solidarity, připravila příspěvek, ve kterém nás krátce seznamuje se vznikem, historií, proměnami a činností nadace.

Příspěvek k dvacetiletému výročí činnosti Nadace Solidarity připravili předseda Správní rady Nadace Solidarity Jiří Vrablec a předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý, MBA.

Nadaci je 16.7.2017 20 let

předseda SR Nadace

20 let -předseda OS ECHO

Dodatek č. 2 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Dne 18. 12. 2017 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 2 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze tři kola k tomu, aby se dohodly na konečném znění dodateku KSVS. Vedoucí vyjednávacích týmů Olga Marečková a Jiří Vrablec děkují všem členům vyjednávacích týmů, za konstruktivní a věcný přístup při kolektivním vyjednávání.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO – sekce chemické

IMG_4695

IMG_4700

Dodatek č. 2 KSVS CH

 

 

Kolektivní vyjednávání v DEZA, a.s.

Dne 31. 5. 2018 se sešli zástupci ZO OS ECHO při DEZA, a.s. a Odborového svazu ECHO se zaměstnanci a vedením společnosti DEZA, a.s. V průběhu jednání byla účastníky kolektivního vyjednávání uzavřena podniková kolektivní smlouva na rok 2018, do které byly ve vzájemné shodě sociálních partnerů zapracovány požadavky odborové organizace. V důsledku toho ZO OS ECHO při DEZA, a.s. odvolala stávkovou pohotovost a ve společnosti DEZA, a.s. byl nastolen sociální smír.

Stanovisko a reakce OS ECHO k aktuálnímu dění v DEZA, a.s., bude následovat.

Vedení Odborového svaz ECHO

Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti DEZA,a.s.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vedení OS ECHO zasílá Stanovisko k situaci ve společnosti DEZA, a.s. při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy na rok 2018.

Stanovisko OS ECHO k situaci ve společnosti Deza, a.s._

Jiří Vrablec

místopředseda OS ECHO

sekce chemická

P E T I C E základních organizací Odborového svazu ECHO proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO ve společnosti DEZA, a.s.,

P E T I C E

základních organizací Odborového svazu ECHO

 proti pokusům Odborového svazu KOVO a jeho organizačních jednotek

narušovat kolektivní vyjednávání základních organizací OS ECHO

ve společnosti DEZA, a.s., a v ostatních chemických firmách

My, níže uvedené odborové organizace Odborového svazu ECHO,

podporujeme

postoj Základní organizace Odborového svazu ECHO při DEZA, a.s., a jejího předsedy Michala Sváčka, a stanovisko našeho Odborového svazu ECHO, jehož jsme členy, nepřipustit, aby v chemickém závodě DEZA, a.s., a v ostatních chemických firmách, kde dlouhodobě působí organizační jednotky OS ECHO, vyvíjel činnost Odborový svaz KOVO nebo jeho organizační jednotky.

Odborová organizace nebo její organizační jednotka je oprávněna v právních vztazích jednat, pokud má právní osobnost a svéprávnost podle § 20 občanského zákoníku, a u zaměstnavatele působit ve smyslu § 286 odst. 3, zák. práce jen v případě, že v jejich stanovách je uveden konkrétní zaměstnavatel nebo jestliže zaměstnavatel podniká v určitém oboru či odvětví, ve kterém odborová organizace podle stanov působí.

Společnost DEZA, a.s. je ryze chemickou továrnou. OS ECHO je sdružení odborových organizací, které sdružují zaměstnance (mimo jiné) chemického průmyslu. OS KOVO je podle § 13 stanov OS KOVO jednotnou organizací kováků v České republice a tzv. seskupení členů OS KOVO, podle § 14 stanov OS KOVO a § 15 občanského zákoníku, není právnickou osobou, nemá právní osobnost (způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti), ani svéprávnost (způsobilost právně jednat), a není oprávněno ve firmách kolektivně vyjednávat a zasahovat do pracovněprávních vztahů.

V chemičkách si umíme záležitosti řešit sami!

Dne 5. června 2018

Signatáři petice:

Základní organizace Odborového svazu ECHO:

 1. Chemopetrol a. s. Litvínov
 2. CINERGETIKA a. s. Ústí n. Labem
 3. Energetika Vítkovice, a. s.
 4. Česká rafinérská a. s.
 5. Energetika Brno Plynárenská
 6. ZO OS ECHO Kladno – Skupina ČEZ
 7. ČEPRO a. s. Šlapanov
 8. Fatra Napajedla
 9. Galena
 10. Kaučuk Kralupy n. Vltavou
 11. Telleborg Bohemia
 12. Mefrit
 13. Energetika Písek
 14. Continental Barum s. r. o.
 15. Dalkia Industry CZ
 16. Energetika Liberec
 17. Paramo a.s. HS Kolín
 18. PRECHEZA a. s.
 19. ESB rozvaděče
 20. Federal Mogul
 21. BorsodChem MCHZ
 22. Biocel Paskov
 23. VČE ředitelství spol. H.K.
 24. ZO OS ECHO STE, a.s. Kolín
 25. ZO OS ECHO STE, a.s. Rakovník
 26. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Mladá Boleslav
 27. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram
 28. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s., Kralupy nad Vltavou
 29. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s., Benešov
 30. ZO OS ECHO STE a.s., provozu a údržby vvn Praha

 

Odborové organizace vyjadřují podporu předsedovi ZO OS ECHO DEZA, a.s. Michalovi Sváčkovi

Základní odborové organizace vyjadřují podporu předsedovi ZO OS ECHO DEZA, a.s. p. Michalovi Sváčkovi ohledně postupu v rámci kolektivního vyjednávání ve společnosti DEZA, a.s.

 1. Chemopetrol a. s. Litvínov
 2. CINERGETIKA a. s. Ústí n. Labem
 3. Energetika Vítkovice, a. s.
 4. Česká rafinérská a. s.
 5. Energetika Brno Plynárenská
 6. ZO OS ECHO Kladno – Skupina ČEZ
 7. ČEPRO a. s. Šlapanov
 8. Fatra Napajedla
 9. Galena
 10. Kaučuk Kralupy n. Vltavou
 11. Telleborg Bohemia
 12. Mefrit
 13. Energetika Písek
 14. Continental Barum s. r. o.
 15. Dalkia Industry CZ
 16. Energetika Liberec
 17. Paramo a.s. HS Kolín
 18. PRECHEZA a. s.
 19. ESB rozvaděče
 20. Federal Mogul
 21. BorsodChem MCHZ
 22. Biocel Paskov
 23. VČE ředitelství spol. H.K.
 24. ZO OS ECHO STE, a.s. Kolín
 25. ZO OS ECHO STE, a.s. Rakovník
 26. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Mladá Boleslav
 27. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram
 28. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s., Kralupy nad Vltavou
 29. ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s., Benešov
 30. ZO OS ECHO STE a.s., provozu a údržby vvn Praha
 31. SILON a. s. Planá n. Lužnicí
 32. Fatra, a. s. Chropyně
 33. Energetika Jindřichův Hradec
 34. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
 35. United Energy
 36. CS Cabot spol. s. r. o.
 37. Teplárna Loučovice
 38. Synthomer a. s. Sokolov
 39. Energetika Plzeň – Guldenerova
 40. Energetika Plzeň Klatovská
 41. Energetika Karlovy Vary
 42. Energetika Domažlice
 43. Energetika Klatovy
 44. Energetika Cheb
 45. ČEZData
 46. Semperflex Optimit, s. r. o.
 47. Energetika Pelhřimov
 48. Teplárna Olomouc
 49. Teplárna České Budějovice
 50. Závod Ostrava Střed, Dalkia ČR a. s.
 51. Elektrárna Třebovice
 52. Jaderná elektrárna Temelín
 53. Energie – ředitelství
 54. Mitas Otrokovice
 55. Skupina ČEZ, oblast severní Morava
 56. Teplárna Krnov

 

Rozhodnutí předsednictva Odborového svazu ECHO ze dne 20. 6. 2018, ve věci vměšování do vnitřních záležitostí OS ECHO.

Předsednictvo Odborového svazu ECHO

Odsuzuje pokus Odborového svazu KOVO narušit kolektivní vyjednávání ve společnosti DEZA, a.s., zmařit uzavření podnikové kolektivní smlouvy  a pod hrozbou vyhlášení nezákonné stávky bezdůvodně vyvolat nepokoje a nevraživost mezi zaměstnanci a obecné nebezpečí v chemické továrně.

Vyzývá předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu a Odborový svaz KOVO, aby se zdrželi vměšování do vnitřních záležitostí Odborového svazu ECHO a přísně dodržovali statut ČMKOS!

Vyjadřuje plnou podporu předsedovi Základní organizace Odborového svazu ECHO při DEZA, a.s. panu Michalu Sváčkovi, a členům jeho výboru, v postoji a řešení této krizové situace.

Schvaluje veškerá opatření a právní kroky učiněná vedením Odborového svazu ECHO v průběhu řešení krizové situace vyvolané Odborovým svazem KOVO ve společnosti DEZA, a.s.

Ukládá vedení Odborového svazu ECHO, aby učinilo příslušná interní i externí, právní a administrativní opatření, směřující k ochraně uzavřené podnikové kolektivní smlouvy a sociálního smíru ve společnosti DEZA, a.s.

Předsednictvo OS ECHO

Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

Dne 17. 12. 2018 budou podepisovat předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Lovosicích Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze tři kola k tomu, aby se dohodly na konečném znění dodateku KSVS. Vedoucí vyjednávacích týmů Olga Marečková a Jiří Vrablec děkují všem členům vyjednávacích týmů, za konstruktivní a věcný přístup při kolektivním vyjednávání.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO – sekce chemické

Dohodnuté změny, které se podařilo v Dodatku č. 4 KSVS 2017–2020 dohodnout, najdete v přiloze.

Změny v Dodatku č. 4

 

Kolektivní vyjednávání dodatku č. 2 KSVS pro rok 2019 ukončeno

Dne 6. 12. 2018, byl v pražském hotelu Mama Shelter podepsán, Dodatek č. 2, ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 – 2020.  Za účasti ředitele ČSZE p. Jana Klase a místopředsedy OS ECHO sekce energetické  p. Karla Klusáka, kteří vedli kolektivní vyjednávání, jak za stranu zaměstnavatelú, tak za stranu odborů. Ddatek č. 2., byl podepsán místopředsedou Českého svazu zaměstnavatelů v energetice p. Pavlem Elisem, předsedou Odborového svazu ECHO p. Zdeňkem Černým a předsedkyní Českého odborového svazu energetiků pí. Martou Ctiborovou,

Děkuji všem účastníkům za konstruktivní vyjednávání a přístup.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_32c7

Karel Kusák
místopředseda OS ECHO sekce energetické

 

Úplné znění KSVS sekce energetické na období 2017 – 2020, ve znění dodatku č. 2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jste byli informování, byl dne 6. 12. 2018 podepsán Dodatek č. 2 KSVS pro sekci energetickou.

Úplné znění KSVS, ve znění všech dodatků, naleznete v přiloženém souboru.

KSVS 2017-2020_ve znění 2. dodatku

Karel Klusák,
místopředseda OS ECHO

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise

Dne 7. 1. 2019 bylo předsedou odborového svazu ECHO JUDr. Zdeňkem Černým, MBA. a předsedou OS UNIOS Karlem Sladkovským, podepsáno společné prohlášení těchto odborových svazů v působnosti ČMKOS, k projektu Sunrise, který se zabývá plánovaným spojením společnosti E.ON a innogy.

S ohledem na složitost celého procesu budou následovat společná jednání, zástupců zaměstnanců v působnosti společností E.ON a innogy, kdy hlavním úkolem těchto jednání je nalezení společného postupu, s cílem minimalizovat sociální dopady na zaměstnance těchto společností.

Prohlášení OS ECHO a OS UNIOS k projektu Sunrise_07_01_2019

Karel Klusák,
místopředseda OS ECHO