• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 222 715 729.

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

 


e-ECHO 8/2021

V 8. čísle našeho zpravodaje najdete informace o povinnostech odborových organizací vůči veřejnému/spolkovému rejstříku a kampani IndustriAll Europe "Spravedlivý přechod." e-Echo ... více

Chemici zahájí kolektivní vyjednávání KSVS 2022 – 2025.

Ve čtvrtek 9. 9. 2021, bude v sídle OS ECHO zahájeno kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) pro období 2022 - 2025. V 1. kole mezi zástupci OS ECHO a zástupci SCHP ČR,  budou představeni členové jednotlivých vyjednávacích týmů. Vyjednávací tým OS ECHO předloží návrh nové čtyřleté KSVS pro roky 2021 – ... více

e-ECHO 7/2021

V 7. čísle našeho zpravodaje Vás informujeme o podzimních školeních OS ... více

e-ECHO 6/2021

Červnové číslo je tematicky věnováno fungování odborů ve společnosti SPUR, Tripartitě a Kongresu IndustriAll ... více

OS ECHO poskytne finanční podporu svým členům postižených živelnou událostí v oblastí jižní Moravy

Předsednictvo OS ECHO operativně schválilo, na základě předloženého návrhu vedení OS ECHO, poskytnutí sociální výpomoci v mimořádně závažných případech, z Podpůrného fondu OS ECHO, těm členům OS ECHO, kteří byli zasaženi touto živelnou událostí v oblastí jižní Moravy, kde se přehnala větrná bouře s deštěm a krupobitím i tornádem o ... více

Ubytování v objektu MVE Bechyně opětovně v provozu

S účinností od 26. 6. 2021 se podařilo zajistit veškeré potřebné náležitosti pro provozování bytu v objektu MVE Bechyně, pro členy OS ECHO a jejich rodinné příslušníky. Od tohoto data je možné využívat byt v MVE Bechyně, za předpokladu splnění podmínek pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO, ze dne 15. 6. 2021. Pravidla pro ... více

Podmínky pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO

S ohledem na vývoj epidemiologické situace a v kontextu platných mimořádných opatřeních MZČR sloužící k prevenci a ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARSCoV-2, vedení OS ECHO rozhodlo o stanovení podmínek pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO (byty v Praze 9, Černý ... více

industriAll Europe online Kongres 1.-2.6.2021

Ve dnech 1.-2. června 2021 uspořádala industriAll Europe svůj první online Kongres. Zúčastnilo se 350 delegátů a sledovalo ho mnoho hostů a pozorovatelů v přímém přenosu. Tento Kongres znamená začátek příštího čtyřletého mandátu pro industriAll Europe. Konal se za okolností diktované probíhající pandemií COVID-19. Původně byl naplánován v ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Vše o projektu: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Vše o projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice Anotace projektu: Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje ... více