• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 222 715 729.

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

Celostátní soutěž – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 16. června 2022 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. Celkem soutěžilo více než 17 000 žáků osmých a devátých tříd, což je téměř dvojnásobek loňské covidové účasti. Návrat soutěže na výsluní zájmu žáků i učitelů ukazuje, že chemie se pro mladé lidi opět stává velmi atraktivním oborem.

Jiří Vrablec

místopředseda OS ECHO – sekce chemická

Závěrečná TZ MCH ČR 2021-2022

 

Celostátní soutěž – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 16. června 2022 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. Celkem soutěžilo více než 17 000 žáků osmých a devátých tříd, což je téměř dvojnásobek loňské covidové účasti. Návrat soutěže na výsluní zájmu žáků i učitelů ukazuje, že chemie se pro mladé lidi opět stává velmi atraktivním oborem.

Jiří Vrablec

místopředseda OS ECHO – sekce chemická

Závěrečná TZ MCH ČR 2021-2022


Výkonný výbor IndustriAll Europe 24.-25.5.2022

Výkonný výbor IndustriAll Europe se konal ve dnech 24.-25.5.2022 v švédském Stockholmu a  měl tu čest přivítat na svém zasedání dne 24. května 2022 švédského ministra průmyslu Karla-Pettera Thorwaldssona a Rogera Mörtvika, státního tajemníka ministra pro zaměstnanost a rovnost žen a mužů. Karl-Petter Thorwaldsson, bývalý prezident ... více

Nic o nás, bez nás!

Tento manifest industriAll členů je poselstvím politickým činitelům v Evropě. Těm, kteří utvářejí a realizují politiku budoucnosti v oblasti klimatu, která hluboce promění naše průmyslová odvětví, podniky a pracovní místa a změní i celé regiony. Je to naše výzva politikům, aby zajistili spravedlivý přechod. Přechod k zelené ekonomice, ... více

Nabídka nemovitosti ve vlastnictví ZO OS ECHO Foma Bohemia

Vážená paní kolegyně, Vážený pane kolego, případný zájemce o koupi nemovitosti, může nahlédnou do podkladů na centrále OS ECHO.   Jiří Vrablec místopředseda OS ECHO - sekce chemická Nabídka ... více

e-ECHO 2/2022

V tomto čísle přinášíme informace o svolání 4. Sjezdu Odborového svazu ECHO, o regionálních setkáních předsedů ZO OS ECHO a mnohé další.... e-echo ... více

Sportovní hry OS ECHO se v roce 2022 neuskuteční

Sportovní hry OS ECHO, které se měli uskutečnit ve dnech 2. - 4. září 2022 v Praze, se z důvodů malého zájmu, ze strany ZO a jejich členů v roce 2022, neuskuteční. Celkový počet přihlášených účastníků byl 157 z 19 základních organizací, v následujících sportech: Kopaná 4 družstva  Tenis 14  Stolní tenis 8 družstev / 16 ... více

Ubytování na MVE Bechyně je možné od 1. 5. 2022

S účinností od 1. 5. 2022 je opětovně možné využít ubytování v objektu MVE Bechyně, určené pro členy OS ECHO a jejich rodinné příslušníky. Podmínky pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO stejně jako v roce 2021, platné, ze dne 15. 6. 2021. Pravidla pro rezervaci ubytování naleznete zde. Karel Klusák místopředseda ... více

Celostátní soutěž – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se navzdory nepříznivé covidové situaci těší vysoké účasti. Krajská kola, která se uskutečnila distančně formou on-line testu, absolvovalo více než 1 500 žáků základních škol ze všech krajů republiky. Největší zastoupení měl region Střední průmyslové školy chemické v ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Vše o projektu: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Vše o projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice Anotace projektu: Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje ... více