• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 222 715 729.

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.

25 let činnosti Nadace Solidarity

Dne 16. 7. 2022 si připomeneme dvacetpět let od zahájení činnosti Nadace Solidarity. Čtvrt století činnosti si jistě zasluhuje ocenění a zhodnocení.  V přiloženém příspěvku jsem se pokusil velmi krátce a stručně seznámit se vznikem, historií, proměnami a činností nadace od jejího vzniku po současnost.

Jiří Vrablec

předseda Správní rady Nadace Solidarity

 

25-let-činnosti-NADACE-Solidarity

 

Prohlášení představitelů Odborového svazu ECHO a Českého odborového svazu energetiků

Představitelé Odborového svazu ECHO a Českého odborového svazu energetiků, v souvislosti s aktuální situací a ve vazbě na připravované nebo probíhající kolektivní vyjednávání v sektoru energetiky přijali společné prohlášení, kterým chtějí deklarovat společný postup v rámci sektoru energetiky.

Společným cílem je dodržení platných kolektivních smluv a udržení reálných mezd  zaměstnanců v sektoru energetiky.

Prohlášení_Odborových svazů ke KV

 

Karel Klusák, 

místopředseda OS ECHO

Celostátní soutěž – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 16. června 2022 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. Celkem soutěžilo více než 17 000 žáků osmých a devátých tříd, což je téměř dvojnásobek loňské covidové účasti. Návrat soutěže na výsluní zájmu žáků i učitelů ukazuje, že chemie se pro mladé lidi opět stává velmi atraktivním oborem.

Jiří Vrablec

místopředseda OS ECHO – sekce chemická

Závěrečná TZ MCH ČR 2021-2022


Prohlášení představitelů Odborového svazu ECHO a Českého odborového svazu energetiků

Představitelé Odborového svazu ECHO a Českého odborového svazu energetiků, v souvislosti s aktuální situací a ve vazbě na připravované nebo probíhající kolektivní vyjednávání v sektoru energetiky přijali společné prohlášení, kterým chtějí deklarovat společný postup v rámci sektoru energetiky. Společným cílem je dodržení platných ... více

Výkonný výbor IndustriAll Europe 24.-25.5.2022

Výkonný výbor IndustriAll Europe se konal ve dnech 24.-25.5.2022 v švédském Stockholmu a  měl tu čest přivítat na svém zasedání dne 24. května 2022 švédského ministra průmyslu Karla-Pettera Thorwaldssona a Rogera Mörtvika, státního tajemníka ministra pro zaměstnanost a rovnost žen a mužů. Karl-Petter Thorwaldsson, bývalý prezident ... více

Nic o nás, bez nás!

Tento manifest industriAll členů je poselstvím politickým činitelům v Evropě. Těm, kteří utvářejí a realizují politiku budoucnosti v oblasti klimatu, která hluboce promění naše průmyslová odvětví, podniky a pracovní místa a změní i celé regiony. Je to naše výzva politikům, aby zajistili spravedlivý přechod. Přechod k zelené ekonomice, ... více

Nabídka nemovitosti ve vlastnictví ZO OS ECHO Foma Bohemia

Vážená paní kolegyně, Vážený pane kolego, případný zájemce o koupi nemovitosti, může nahlédnou do podkladů na centrále OS ECHO.   Jiří Vrablec místopředseda OS ECHO - sekce chemická Nabídka ... více

e-ECHO 2/2022

V tomto čísle přinášíme informace o svolání 4. Sjezdu Odborového svazu ECHO, o regionálních setkáních předsedů ZO OS ECHO a mnohé další.... e-echo ... více

Sportovní hry OS ECHO se v roce 2022 neuskuteční

Sportovní hry OS ECHO, které se měli uskutečnit ve dnech 2. - 4. září 2022 v Praze, se z důvodů malého zájmu, ze strany ZO a jejich členů v roce 2022, neuskuteční. Celkový počet přihlášených účastníků byl 157 z 19 základních organizací, v následujících sportech: Kopaná 4 družstva  Tenis 14  Stolní tenis 8 družstev / 16 ... více

Ubytování na MVE Bechyně je možné od 1. 5. 2022

S účinností od 1. 5. 2022 je opětovně možné využít ubytování v objektu MVE Bechyně, určené pro členy OS ECHO a jejich rodinné příslušníky. Podmínky pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO stejně jako v roce 2021, platné, ze dne 15. 6. 2021. Pravidla pro rezervaci ubytování naleznete zde. Karel Klusák místopředseda ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Vše o projektu: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi ... více

Projekt OPZ 2020-2022: „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Vše o projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice Anotace projektu: Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje ... více