• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Odborový svaz ECHO podporuje demonstraci OS KOVO dne 27. 6. 2023 v Ostravě

Vedení Odborového svazu ECHO vyjadřuje plnou podporu demonstraci OS KOVO, konané dne 27. června 2023 v 15 hod. v Ostravě. Nemůžeme v žádném případě souhlasit s připravovanou důchodovou reformou, která ožebračuje nejzranitelnější populaci, jakož i s obsahem připravovaného, tzv. ozdravného vládního balíčku. Proto vyzýváme své členy k aktivní účasti a podpoře této akce.

Vedení OS ECHO