• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 234 462 751.

Seminář pro profesní bezpečnostní techniky

Na základě úkolů vyplývajících z kolektivní smlouvy vyššího stupně, pořádá Odborový svaz ECHO ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky pravidelný pracovní seminář pro profesní bezpečnostní techniky podniků chemického a farmaceutického průmyslu, a to ve dnech 26 - 27. září 2016, v penzionu Ekosport Rohanov.  Vzhledem k ... více

Setkání mladých odborářů OS ECHO

Ve dnech 23.-24.9.2016 se v hotelu Avanti v Brně uskuteční již třetí setkání mladých odborářů. Hlavní témata setkání jsou: 1) Sociální dialog na úrovni ČMKOS (RHSD na jednotlivých úrovních, struktura ČMKOS), úloha v rámci kolektivního vyjednávání v jednotlivých sektorech - R. Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS 2) Sociální dialog, ... více

Setkání vyjednávacího týmu KSVS chemická sekce

V rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR," č. :CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878, se ve dnech 20.-21.9.2016 uskuteční setkání vyjednavačů KSVS chemické sekce. Hlavním cílem jednání bude příprava na kolektivní vyjednávání KSVS a přednáška na téma zátěžová komunikace v rámci vedení sociálního dialogu a ... více

12. sportovní hry OS ECHO 2016 jsou minulostí

Ve dnech 24 . - 26. června 2016 se ve Sportovním centru Nymburk, pod záštitou generálního partnera Skupiny ČEZ, sešlo více jak 360 odborářů z celé ČR, aby soutěžili se svými kolegy v rámci 12. sportovních her OS ECHO. Za velmi krásného slunečného počasí byly pro účastníky her, již na páteční podvečer, připraveny závody Dračích lodí, ... více

Projekt „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální partneři, s vědomím odpovědnosti za otázky zaměstnanosti a sociální politiky, chtějí využít tohoto projektu k posílení, rozvoji a zvyšování úrovně sociálního dialogu v chemickém ... více

Projekt „Sociální dialog v energetickém sektoru“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice  Anotace projektu: Sociální dialog má nezastupitelnou roli při hledání oboustranně přijatelných východisek k tématům jako je zvyšování povědomí o sociálním dialogu a vedení kolektivního ... více

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.