• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 234 462 751.

Přípravy 13. Sportovních her OS ECHO jsou v plném proudu.

Den 24. června 2017, je dnem kdy se uskuteční již 13. Sportovní hry Odborového svazu ECHO. Pořadatelem her je Základní odborová organizace OS ECHO Synthomer Sokolov, která vás co nejsrdečněji zve do lázeňského města, Karlových Varů. „Třeba zrovna Vy si vyjedete lanovkou na rozhlednu Diana pro ocenění za Váš sportovní výkon”. Za organizační ... více

Workshop: Předávání zkušeností ze zahraničí v rámci sociálního dialogu v energetice

V rámci klíčové aktivity č. 3 projektu "Sociální dialog v energetickém sektoru," se ve dnech 23. - 24. listopadu 2016 konal workshop v hotelu Olšanka, Praha  na téma: „PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ ZE ZAHRANIČÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ENERGETICE“ Program jednání: 1) Konkurenceschopnost smluv v energetickém průmyslu ve Finsku, Petteri ... více

Workshop: „Nadnárodní sociální dialog v chemickém odvětví – mezinárodní výměna zkušenstí“

V rámci klíčové aktivity č. 8 projektu "podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu," se ve dnech 24. - 25. listopadu 2016 konal workshop v hotelu Olšanka, Praha  na téma: „NADNÁRODNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG V CHEMICKÉM ODVĚTVÍ – MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ“ Program jednání: 1) IndustriAll aktivity ohledně Evropských podnikových rad ... více

Kolektivní smlouva vyššího stupně sekce energetické podepsána pro roky 2017 – 2020

Kolektivní vyjednávání KSVS bylo v letošním roce obzvláště složité, kdy se dlouho nedařilo najít shodu mezi sociálními partnery. Po několika obtížných, ale korektních jednání došlo k dohodě, která byla završena, dne 8. 12. 2016, podpisem KSVS. V rámci kolektivního vyjednávání, odvětvové kolektivní smlouvy, byla dohodnuta platnost KSVS na ... více

12. sportovní hry OS ECHO 2016 jsou minulostí

Ve dnech 24 . - 26. června 2016 se ve Sportovním centru Nymburk, pod záštitou generálního partnera Skupiny ČEZ, sešlo více jak 360 odborářů z celé ČR, aby soutěžili se svými kolegy v rámci 12. sportovních her OS ECHO. Za velmi krásného slunečného počasí byly pro účastníky her, již na páteční podvečer, připraveny závody Dračích lodí, ... více

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.