• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Stanovy odborového svazu ECHO

S T A N O V Y Odborového svazu ECHO (schváleno 3. sjezdem OS ECHO dne 23. května 2018) I. Základní ustanovení, sídlo organizace Článek 1 - Základní ustanovení Odborový svaz ECHO (dále také jen „svaz“) je nezávislé, samostatné, dobrovolné, otevřené a na ... více

Programové prohlášení na období 2018-2023

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ A CÍLE Odborového svazu ECHO na volební období 2018 - 2023 (schváleno 3. sjezdem OS ECHO dne 25. května 2018)   Odborový svaz ECHO (dále také jen „svaz“) je nezávislé, samostatné, dobrovolné, otevřené a na demokratických zásadách ... více

Řád právní pomoci

ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI Odborového svazu ECHO (schváleno 3. sjezdem OS ECHO dne 24. května 2018) I. Úvodní ustanovení Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) podle čl.13.4. písm. m) Stanov OS ECHO v zájmu ochrany práv a oprávněných zájmů odborových organizací sdružených v OS ... více

Statut podpůrného fondu Odborového svazu ECHO

I. Účel podpůrného fondu OS Echo Jako výraz odborářské solidarity a vzájemné pomoci mezi členy OS ECHO, lze vedle jednotlivých forem státní sociální pomoci, na základě dále ve Statutu stanovených podmínek, vyplácet členům odborových organizací sdružených v OS ECHO v ... více

Výsledky voleb 3. sjezdu OS ECHO

Na 3. sjezdu Odborového svazu ECHO, který se uskutečnil ve dnech 23. – 24. května 2018 byli zvoleni: Předseda: JUDr. Zdeněk Černý, MBA Místopředseda – sekce energetická: Karel Klusák Místopředseda – sekce chemická: Jiří Vrablec Předsednictvo – sekce ... více