• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Výsledky voleb 3. sjezdu OS ECHO

Na 3. sjezdu Odborového svazu ECHO, který se uskutečnil ve dnech 23. – 24. května 2018 byli zvoleni:

Předseda:
JUDr. Zdeněk Černý, MBA

Místopředseda – sekce energetická:
Karel Klusák

Místopředseda – sekce chemická:
Jiří Vrablec

Předsednictvo – sekce energetická:
Libuše Frgalová
Miroslav Pelouch
Martin Picmaus
Jaroslav Svatek
Vladimír Hronek
Petr Uher
Jaroslav Batko

Předsednictvo – sekce chemická:
Pavel Dvořák
Martin Machačný
Michal Mlčoch
Albert Kupčík
Michal Sváček
Vladislav Jandásek
Miroslav Zavadil

Revizní komise – sekce energetická:
Petr Janeček
Otakar Ježek
Miloš Morávek

Revizní komise – sekce chemická:
Sylva Tůmová
Jana Hrabicová
Antonín Hlaváček

Předseda revizní komise:
Otakar Ježek

Místopředsedkyně revizní komise:
Sylva Tůmová