• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.
 • Výroční zprávy

  Archiv všech Výročních zpráv Nadace Solidarity a zápisů ze zasedání Správní rady Nadace Solidarity včetně aktuálních.

59. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 26. 2. 2021 se uskutečnilo 59. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání SR projednala a schválila zprávu o Účetní závěrce Nadace a Výroční zprávu Nadace za rok 2020. Blíže byly uvedeny údaje na ... více

Formuláře ke stažení

Zde jsou vloženy ke stažení potřebné formuláře pro žádost o nadační příspěvek a formulář pro darovací smlouvu. Dar. sml. práv.osoby účet u ... více

20 let činnosti Nadace Solidarity

Dne 16. 7. 2017 uplynulo dvacet let od zahájení činnosti Nadace Solidarity. Paní Ing. Marie Oborná, která je již déle než devatenáct let výkonnou tajemnicí Nadace Solidarity, připravila příspěvek, ve kterém nás krátce seznamuje se vznikem, historií, proměnami a činností ... více