• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Energetika a změna klimatu

Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků kompromisu, s výhradou jejich změny. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. ... více

Obnovitelné zdroje pro 21. století

Dokument obsahuje sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu týkající se pracovního plánu pro obnovitelné zdroje energie. Pracovní plán se zabývá současným podílem obnovitelných zdrojů energie, celkovým pokrokem v naplňování cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ... více

Hodnotící zpráva o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv

Dokument obsahuje sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v členských státech Evropské unie. Zabývá se zejména potenciálním přínosem biopaliv, požadavky směrnice o biopalivech a posouzením ... více

Energetická politika pro Evropu

Dokument obsahující základní body příspěvků ministrů na zasedání Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 22.1. 2007. Dokument Energetická politika pro Evropu ke stažení ve formátu ... více

Akční plán pro biomasu

Zpráva Rady Evropské unie ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku obsahující jednotlivé návrhy, připomínky a výzvy týkající se biomasy ke stažení ve formátu ... více