• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Hodnotící zpráva o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv

Dokument obsahuje sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v členských státech Evropské unie. Zabývá se zejména potenciálním přínosem biopaliv, požadavky směrnice o biopalivech a posouzením dosavadního pokroku v tomto oboru.

Hodnotící zpráva o dosaženém pokroku v oblasti biopaliv ke stažení ve formátu PDF.