• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Obnovitelné zdroje pro 21. století

Dokument obsahuje sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu týkající se pracovního plánu pro obnovitelné zdroje energie. Pracovní plán se zabývá současným podílem obnovitelných zdrojů energie, celkovým pokrokem v naplňování cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zásadami a cíli jak celkovými cíli EU, tak vnitrostátními cíli a s tím související podpůrnou politikou.

Obnovitelné zdroje pro 21. století ke stažení ve formátu PDF.