• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

58. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity Dne 14. 12. 2020 se uskutečnilo 58. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci se zasedání uskutečnilo prostřednictvím vzdálené komunikace přes platformu Skype. Článek informuje o obsahu a ... více

57. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity Dne 23. 6. 2020 se uskutečnilo 57. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání. SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za ... více

56. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 6. 12. 2019 se uskutečnilo 56. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání. SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního ... více

55. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo 55. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání. SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního ... více