• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Rezervace ubytování – byty Černý most

Ubytování je určeno výhradně členům Odborového svazu Echo a jejich blízkým rodinným příslušníkům. Ubytování se řídí domovním řádem. pokud se chcete podívat, kde se byty nacházejí, klikněte zde. Na dny zobrazené zelenou barvou je možné požádat o provedení ... více

Ubytování na MVE Bechyně je možné od 1. 5. 2024

S účinností od 1. 5. 2024 je opětovně možné využít ubytování v objektu MVE Bechyně, určené pro členy OS ECHO a jejich rodinné příslušníky.Podmínky pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO , platné ze dne 13. 2. 2024. Pravidla pro rezervaci ubytování ... více

Rezervace ubytování – MVE Bechyně

Ubytování je určeno výhradně členům Odborového svazu ECHO a jejich rodinným příslušníkům, v souladu se schválenými Pravidly úhrady nákladů spojených s ubytováním v bytě OS ECHO v objektu MVE I a II, Parkány 552, Bechyně, schválené předsednictvem OS ECHO dne 13. 2. 2024. ... více

Domovní a ubytovací řád MVE Bechyně

DOMOVNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD (pravidla užívání bytu vlastníka v Bechyni, Parkány č.e. 552) I. Prohlášení vlastníka Odborový svaz ECHO, IČ: 00225444, se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 č.p. 1800, PSČ 130 00, (dále také jen "svaz", je výlučným vlastníkem nemovitostí ... více