• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Rezervace ubytování – byty Černý most

Ubytování je určeno výhradně členům Odborového svazu Echo a jejich blízkým rodinným příslušníkům. Ubytování se řídí domovním řádem. pokud se chcete podívat, kde se byty nacházejí, klikněte zde. Na dny zobrazené zelenou barvou je možné požádat o provedení ... více

Rezervace ubytování – MVE Bechyně

Ubytování je určeno výhradně členům Odborového svazu ECHO a jejich rodinným příslušníkům. Ubytování se řídí domovním řádem. Pokud se chcete podívat, kde se elektrárna nachází, klikněte zde. Letní období od 1. 6. do 30. 9. týdenní pobyty, popř. ... více

Domovní a ubytovací řád MVE Bechyně

DOMOVNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD (pravidla užívání bytu vlastníka v Bechyni, Parkány č.e. 552) I. Prohlášení vlastníka Odborový svaz ECHO, IČ: 00225444, se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 č.p. 1800, PSČ 130 00, (dále také jen "svaz", je výlučným vlastníkem nemovitostí ... více