• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

1. Sborník OS ECHO 2020-2021

1_Sborník OS ECHO

Tato publikace obsahuje souhrn příspěvků z proběhlých akcí a příspěvků konzultantů
kolektivního vyjednávání KSVS. Publikace je určena nejen pro potřeby cílové skupiny, ale také
pro všechny pracovníky, kteří se v rámci svojí pracovní činnosti problematikou sociálního
dialogu zabývají.