• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2016_Workshop pro zástupce vyjednávacího týmu KSVS v energetice

V rámci klíčové aktivity č. 1 proběhl workshop pro pro zástupce vyjednávacího týmu KSVS v energetice ve dnech  24. – 25. října 2016 v Hotelu Avanti Brno.

Program jednání:
1) Zátěžová komunikace v rámci vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, PhDr. Miroslav Hrubý, poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje
2) Kolektivní vyjednávání na úrovni energetického sektoru, Karel Klusák, místopředseda OS ECHO a konzultanti kolektivního vyjednávání OS ECHO
Celkem se zúčastnilo 9 osob
image014