• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2016_Workshop: „Nadnárodní sociální dialog v chemickém odvětví – mezinárodní výměna zkušenstí“

V rámci klíčové aktivity č. 8 projektu „podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu,“ se ve dnech 24. – 25. listopadu 2016 konal workshop v hotelu Olšanka, Praha  na téma:
„NADNÁRODNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG V CHEMICKÉM ODVĚTVÍ – MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ“

Program jednání:
1) IndustriAll aktivity ohledně Evropských podnikových rad (EPR) vyjednávání o EPR v minulosti a budoucnosti, Chantal Caron, koordinátor pro EPR, Evropská federace IndustriAll Europa
2) Evropský odvětvový sociální dialog v chemickém sektoru, nástroj národních sociálních partnerů. Představení evropských mezisektorových sociálních dialogů a různé výbory sociálního dialogu v dalších odvětvových IndustriAll Europa, Yseult Lallemand, politický tajemník pro sektory chemie, farmacie a sklo, Evropská federace IndustriAll Europa
3) Sociální dialog v nadnárodních společnostech  a Evropské podnikové rady – zkušenosti ze Slovenska, Andrej Buch, místopředseda ECHOZ, chemická sekce

20161124_170529

20161124_170520

20161124_140707