• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_Workshop: Generační tandem-zaměstnanost a obměna generací

Ve dnech 23.-24.3.2017 se v hotelu Olšanka v Praze uskutečnil další workshop určený pro mladé odboráře v působnosti OS ECHO, pod názvem „GENERAČNÍ TANDEM – ZAMĚSTNANOST A OBMĚNA GENERACÍ,“ který navazuje na zahájenou činnost v předchozích letech.

V rámci setkání místopředseda chemické sekce p. Jiří Vrablec informoval o vývoji a výsledcích kolektivního vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně v chemickém průmyslu a o aktuálních otázkách souvisejících s činností OS ECHO.
Součástí programu byl seminář na téma „Zvládání zátěžových situací v rámci sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání“ v podání PhDr. Miroslava Hrubého, poradce a lektora v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje.
Setkání mladých odborářů se uskuteční v rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878.

IMG_0365  IMG_0889 2