• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_Workshop: Generační obměna ve vazbě na vedení sociálního dialogu

Ve dnech 23.-24.3.2017 se v hotelu Olšanka v Praze uskutečnil další workshop určený pro mladé odboráře v působnosti OS ECHO, tentokrát pod názvem „GENERAČNÍ OBMĚNA VE VAZBĚ NA VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU – ENERGETIKA OČIMA MLADÝCH,“ který navazuje na zahájenou činnost mladých v předchozích letech.
V rámci setkání místopředseda energetické sekce p. Karel Klusák informoval o vývoji a výsledcích kolektivního vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně v odvětvích energetického průmyslu a o aktuálních otázkách souvisejících s činností OS ECHO.
Součástí programu byl seminář na téma „Zvládání zátěžových situací v rámci sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání“ v podání PhDr. Miroslava Hrubého, poradce a lektora v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje.

IMG_0366   IMG_0362