• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Také v roce 2020 se uskuteční sportovní hry OS ECHO.

16. Sportovní hry OS ECHO se uskuteční ve dnech 26. – 28. 6. 2020, stejně jako v roce 2018, kdy zázemí her je směřování do hotelu Olšanka, který se stane v posledním červnovém víkendu domovem sportovců OS ECHO.

Organizaci her zastřešuje ZO OS ECHO Kladno – Skupina ČEZ ve spolupráci s některými představiteli ZO v působnosti OS ECHO.

Termín pro předběžné přihlášky je 28. 2. 2020
Uzávěrka závazných přihlášek do 30. 3. 2020

Bližší informace v přiložených propozicích.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO

Propozice_Sportovní hry OS ECHO_2020

Předběžná přihláška sportovní hry 2020

Závazná přihláška sportovní hry 2020

Závazná přihláška bez ubytování sportovní hry 2020