• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Sportovní hry OS ECHO se v roce 2022 neuskuteční

Sportovní hry OS ECHO, které se měli uskutečnit ve dnech 2. – 4. září 2022 v Praze, se z důvodů malého zájmu, ze strany ZO a jejich členů v roce 2022, neuskuteční.

Celkový počet přihlášených účastníků byl 157 z 19 základních organizací, v následujících sportech:

 • Kopaná 4 družstva 
 • Tenis 14 
 • Stolní tenis 8 družstev / 16 účastníků
 • Bowling muži  11 družstev / 33 účastníků
 • Bowling ženy  3 družstva / 9 účastníků
 • Kuželky muži 3 družstva / 11 účastníků
 • Kuželky ženy  3 družstva / 10 účastníků
 • Nohejbal 8 družstev / 24 účastníků

Pořádání sportovních her by bylo, při tak malém počtu účastníků, s ohledem na stanovenou cenu a předpokládané náklady, neekonomické.

V současné době zvažujeme jinou formu pro setkání sportovců z řad členů OS ECHO.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO