• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Sportovní hry OS ECHO se budou konat i v roce 2018

Sportovní hry OS ECHO se budou konat i v roce 2018, přestože nebyl o pořádání tohoto již tradičního sportovního klání odborářů OS ECHO, ze strany odborových organizací zájem.
Pořadatelem 14. Sportovních her OS ECHO, které se uskuteční ve dnech 22. – 24. června 2018, v Praze, je ZO OS ECHO Kladno – Skupina ČEZ, ve spolupráci s dalšími členy odborových organizací v působnosti OS ECHO.
Hlavním sídlem 14. Sportovních her bude Hotel Olšanka, kde se také uskuteční slavnostní večer spojený se závěrečným vyhlášením výsledků jednotlivých sportů.

Termín pro předběžné přihlášky je stanoven na: 10. 2. 2018
Předběžná přihláška 2018

Uzávěrka závazných přihlášek je stanovena na: 30. 3. 2018
Závazná přihláška bez ubytování
Závazná přihláška

Bližší informace naleznete v přiložených propozicích.
Propozice sportovní hry OS ECHO 2018

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO – sekce energetická