• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2016_Setkání vyjednávacího týmu KSVS chemická sekce

V rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR,“ č. :CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878, se ve dnech 20.-21.9.2016 uskuteční setkání vyjednavačů KSVS chemické sekce. Hlavním cílem jednání bude příprava na kolektivní vyjednávání KSVS a přednáška na téma zátěžová komunikace v rámci vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání.

20160921_094017  20160921_093906