• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2016_Setkání mladých odborářů

V rámci klíčové aktivity č. 2 se ve dnech 23.-24.9.2016 v hotelu Avanti v Brně uskutečnilo již třetí setkání mladých odborářů.
Hlavní témata setkání jsou:
1) Sociální dialog na úrovni ČMKOS (RHSD na jednotlivých úrovních, struktura ČMKOS), úloha v rámci kolektivního vyjednávání v jednotlivých sektorech – R. Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS
2) Sociální dialog, Kolektivní vyjednávání – zátěžové situace při vyjednávání – PhDr. Miroslav Hrubý, poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje

Setkání mladých odborářů se uskuteční v rámci projektu „Sociální dialog v energetickém sektoru,“ registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867.

20160924_090644  20160923_191304