• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2016_Seminář pro profesní bezpečnostní techniky

Na základě úkolů vyplývajících z kolektivní smlouvy vyššího stupně, pořádá Odborový svaz ECHO ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky pravidelný pracovní seminář pro profesní bezpečnostní techniky podniků chemického a farmaceutického průmyslu, a to ve dnech 26 – 27. září 2016, v penzionu Ekosport Rohanov.
 Vzhledem k tomu, že dochází neustále ke změnám legislativy v oblasti BOZP, má seminář napomoci zaměstnancům orientovat se v této oblasti a zakotvit novou legislativu do vnitropodnikových předpisů, pomoci při sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni.
V letošním roce pořádá OS ECHO tento seminář v rámci společného projektu se SCHP ČR „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR.“ Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878

20160927_103130
20160926_105404
20160926_125113