• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2016_Seminář „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“ pro chemickou sekci

Seminář „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“ se uskutečnil v rámci klíčové aktivity č. 6 – Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců v  rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “ č.projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878, ve dnech 8- 9. června 2016 v hotelu SKALSKÝ DVŮR, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem www.skalskydvur.cz.

Semináře se zúčastnilo 70 předsedů, inspektorů bezpečnosti práce a ostatních funkcionářů ZO OS ECHO z chemické sekce.

Hlavní diskuzní bloky semináře:
Nakládání s chemickými látkami
Zbyněk Moravec, specialista BOZP
– úvod do problematiky
– diskuse – výměna praktických zkušeností z jednotlivých firem
– dopady Legislativních změn na kolektivní vyjednávání pro oblast BOZP

Novelizace ZP v oblasti BOZP, a odškodňování pracovních úrazů
JUDr. Martin Mikyska, advokát
– úvod do problematiky
– dopady legislativních změn na kolektivní vyjednávání pro oblast BOZP

Legislativní změny v oblasti BOZP, a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP
Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP
– úvod do problematiky
– diskuse – výměna praktických zkušeností z jednotlivých firem
– závěrečné shrnutí – výstupy a doporučení pro kolektivní vyjednávání v oblasti BOZP

1 2
4 3
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky