• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Rozhovor předsedy OS ECHO JUDr. Zdeňka Černého, MBA pro časopis SONDY

Za krize se lidé bojí jít do tvrdých stávek


Globální ekonomická a finanční krize, legislativní opatření vlády a Evropské komise mají negativní vliv na českou chemii a energetiku, na mzdy a zaměstnanost v těchto odvětvích. Svět stojí před druhou vlnou globální krize a zaměstnanci se bojí jít do tvrdých protestních akcí, které by podle nich poškodily místo vlády zaměstnavatele. Za této situace se odbory připravují na zahájení kolektivního vyjednávání. Předseda Odborového svazu ECHO Zdeněk ČERNÝ v rozhovoru dokonce vyjádřil obavu o další existenci chemického odvětví.

Bude i letos hlavním mottem vyjednávání navýšení mezd a udržení zaměstnanosti ve firmách?
Ano a vše to probíhá v období, kdy nás ekonomové připravují na další kolo ekonomické krize. Její první etapa významně postihla zejména chemický průmysl. Dopady byly velké. Pocítili jsme to zejména v propouštění zaměstnanců. Usilovali jsme proto v kolektivním vyjednávání se zaměstnavateli a někde přímo i s majiteli firem o vyjednání udržení pracovních míst.

A dařilo se vám to?
Dopady globální krize na chemický průmysl byly tak tvrdé, že i přes naši snahu docházelo k propouštění. Mimo krizi však zde působily i další vlivy. Například legislativa Evropské komise vůči chemii je doslova vražedná. Chemický průmysl postihla evropská chemická legislativa pod názvem REACH, dále energeticko-klimatický balíček, dopady arabských revolucí na růst ceny ropy a aby toho nebylo málo, počínaje rokem 2013 bude většina chemiček polovinu emisních povolenek nakupovat.Tyto vlivy mají pochopitelně, a to bez přehánění, na českou chemii téměř likvidační vliv.

A jak je na tom energetika?
Energetika se naštěstí v současnosti s podobnými negativními vlivy potýkat nemusí. Ona se totiž již v minulosti musela poprat s mnoha změnami v rámci rozsáhlé restrukturalizace odvětví. Došlo ke změně struktury a v jejím rámci i ke snižování počtu zaměstnanců. Taková je současná situace v odvětvích energetiky a chemie, ve kterých působí náš odborový svaz.

Má to dopad i do kolektivního vyjednávání?
Bohužel je tomu tak. Zatímco se v teplárenství podařilo dohodnout seriozní nárůsty mezd, v chemii se snažíme udržet pracovní místa. I zde se situace v jednotlivých firmách liší, záleží, jak se k tomu postaví vlastník, nebo management firmy. Odvětví chemie je, až na několik výjimek, plně privatizované. Podobně je tomu i v energetice, i když zde rozhodující vliv má ČEZ, ve kterém má většinový vliv stát. Přes to jsme dojednali dohody, které stále platí. U dlouhodobějších kolektivních smluv se nám podařilo udržet docela zajímavé benefity.

OS ECHO odmítl podpořit poslední odborovou demonstraci ČMKOS na Václavském náměstí. Sehrála v tom roli i krize?
To je zcela nepřesné, předsednictvo našeho svazu vyjádřilo názor, že demonstrace za současného rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně, nepřinese pozitivní výsledky, což se ostatně s odstupem času potvrdilo. Členové OS ECHO se však demonstrace zúčastnili, mimochodem nejvíce jich přijelo z míst nevzdálenějších ( Fatra Napajedla a Chropyně) a svaz v době stávky finančně přispěl kolegům z dopravy.Za dané situace naši členové vnímají organizování stávek proti vládě tak, že případná stávka poškodí především zaměstnavatele a nikoliv vládu. Naše základní organizace mají s managementy ve firmách uzavřené kolektivní smlouvy a obávají se, že v případě stávek by došlo k problémům ve vyjednávání KS. Řeknu to zcela otevřeně, i přes všechno zlé co chemici zažili a zažívají, a týká se to i energetiků, jde stále ještě o odvětví, kde se daří udržet relativně dobré mzdy i zaměstnanost. A je také třeba otevřeně říci, lidé se za dnešní ekonomické i politické situace bojí, aby o základní jistoty nepřišli. Mezi odboráři a zaměstnanci převládá obava, co se dále bude dít v době, kdy zřejmě přijde další kolo hospodářské stagnace a krize. Vláda škrtá, kde se dá i nedá a vyhrožuje, že škrtat bude dál. Za této situace je velmi složité burcovat zaměstnance ve firmách a organizovat a financovat demonstrace nebo dokonce stávky.

Znamená to, že není možné se postavit proti antisociálním a reformám této vlády?
Lidé přes všechno úsilí odborů, demonstrace a mediální akce jako je například kampaň „Otevřete oči“, nejsou schopni, nebo možná nechtějí pochopit, jaké skutečné dopady budou vládní reformy od ledna příštího roku mít. Je velmi pravděpodobné, že až na ně dopady reforem plně dopadnou, změní váhavý postoj. Ale to možná už bude bitva prohraná.

Jaké cíle v kolektivním vyjednávání pro příští rok si stanovil Odborový svaz ECHO?
Naší výhodou jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně s dlouhodobější platností. Nyní se připravujeme na vyjednávání dodatků odvětvových smluv. Vyjednávat začneme 5. října pro chemickou sekci a 12. října pro energetickou sekci. Oba dodatky jsou zaměřeny především na mzdovou oblast. V energetické sekci se budeme snažit dojednat určité navýšení příplatků a mzdových tarifů. Co se týká chemie, bude naší snahou dohodnout možnosti tzv. předdůchodů. Zejména v chemii máme řadu rizikových pracovišť, na kterých jsou zaměstnanci zdravotně poškozováni chemickým provozem. Chtěli bychom po případné dohodě se zaměstnavateli, tuto otázku zakotvit v odvětvové smlouvě a vytvořit základ pro to, aby následně v podnikových kolektivních smlouvách mohly být dohodnuty profese, u kterých by předdůchody připadaly v úvahu.To je jedna z priorit chemické sekce. Patří sem především zachování pracovních míst ve firmách a v neposlední řadě i navýšení mezd a příplatků.