• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Rovné příležitosti jsou tématem semináře předsedů OS ECHO

V rámci pravidelného školení předsedů ZO OS ECHO byla dne 21. 10. 2014 ustavena komise pro rovné příležitosti.
Jedním z prvotních impulsů pro vznik této komise byla diskuse o otázkách rovnoprávnosti mužů a žen, v rámci pracovně právní rovině a také z pohledu odborových funkcionářů na různých úrovních.

Ke dni 21. 10. 2014 byla ustavena komise v tomto složení:
Věra Hozáková            – předsedkyně
Libuše Štěpánková     – místopředsedkyně
Jana Hrabicová            – tajemnice
Jiří Vrablec                     – sekretář
Lenka Jíchová               – nadnárodní otázky
Lenka Zahrádková      – finanční záležitosti
Helena Bartáková       – pokladní pro otázky interní

Témata a program komise bude zveřejněn na těchto stránkách v nejbližších dnech.

Předsedkyně komise: Věra Hozáková