• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Portál již od svého zahájení členům odborových organizací odborových svazů ČMKOS nabízí velké množství benefitů a výhod.

Kompletní nabídka benefitů a výhod je uvedena www.odboryplus.cz.

Jak se registrovat?
Každý člen odborové organizace odborového svazu sdruženého v ČMKOS se může registrovat vyplněním jednoduchého registračního formuláře na https://www.odboryplus.cz/u/registrovat a začít získávat všechny dostupné benefity!