• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

OS ECHO podporuje Den protestů ČMKOS „ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR“ 27. listopadu 2023

Odborový svaz ECHO vyzývá členy OS ECHO, zaměstnance a širokou veřejnost k účasti a podpoře protestní demonstrace „Za lepší budoucnost ČR“, která se uskuteční v Praze dne 27. 11. 2023 na náměstí Jana Palacha 12.00 – 12.30 hod., ve 12.30 se uskuteční pochod na Malostranské náměstí, kde od 13.00 proběhnou vystoupení zástupců odborářů.

 
Den protestu CMKOS 27. 11. 2023_20231101093536
Plakát – Den protestů A3_PRINT_ECHOPlakát – Den protestů_ECHO