• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Odborový svaz ECHO

Aktuální kontakty na zaměstnance Odborového svazu ECHO.

Oborový svaz ECHO
Rubeška 393/7, Vysočany
190 00 Praha 9
Tel.: +420 602 168 432
se sídlem Rubeška 393/7, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 00225444, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 4370.

 

Funkce                                                  Jméno a příjmení                   Telefon              E-mail
Předseda  JUDr. Zdeněk Černý, MBA  602 347 488  cerny@os-echo.cz
Místopředseda sekce chemická  Jiří Vrablec  724 077 725  vrablec@os-echo.cz
Místopředseda sekce energetická  Karel Klusák  724 349 110  klusak@os-echo.cz
Asistentka předsedy  Markéta Vodičková  602 168 432  vodickova@os-echo.cz
Finanční a daňový poradce  Bc. Lenka Zahrádková  602 347 480  zahradkova@os-echo.cz
Mezinárodní a projektový poradce, příspěvky  Ing. Lenka Jíchová  606 748 821  jichova@os-echo.cz
Právní poradce  JUDr. Libor Kalus  723 460 144  kalus@os-echo.cz
Právní poradce  JUDr. Miroslav Sobotka  607 833 081  sobotka@os-echo.cz
Poradce pro oblast kolektivního vyjednávání  Jana Martínková  734 644 939  martinkova@os-echo.cz
Inspektor bezpečnosti práce sekce chemická  Ing. Marek Hlasný  603 200 124  hlasny@os-echo.cz
Inspektor bezpečnosti práce sekce energetická  Radek Mucha  725 628 066  mucha@os-echo.cz