• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Odborový svaz ECHO

Aktuální kontakty na zaměstnance Odborového svazu ECHO.

Odborový svaz ECHO
Rubeška 393/7, Vysočany
190 00 Praha 9

se sídlem Rubeška 393/7, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 00225444, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 4370.

 

Funkce                                                  Jméno a příjmení                   E-mail
Předseda Karel Klusák klusak@os-echo.cz
Místopředseda sekce chemická Vladislav Jandásek jandasek@os-echo.cz
Místopředseda sekce energetická Radek Sklenář sklenar@os-echo.cz
Asistentka předsedy – sekretariát svazu sekretariat@os-echo.cz
Finanční a daňový poradce
Specialista pro KV a realizaci projektů  Jana Martínková martinkova@os-echo.cz
Specialista pro členskou základnu a sociální oblast Ivana Demková demkova@os-echo.cz
Právní poradce  JUDr. Libor Kalus kalus@os-echo.cz
Právní poradce  JUDr. Miroslav Sobotka sobotka@os-echo.cz
Inspektor bezpečnosti práce sekce chemická  Ing. Marek Hlasný hlasny@os-echo.cz
Inspektor bezpečnosti práce sekce energetická  Bc. Radek Mucha mucha@os-echo.cz