• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

K účasti na 14. Sportovních hrách OS ECHO se přihlásilo na 300 sportovců.

Termín předběžných přihlášek, k účasti na 14. Sportovních hrách OS ECHO, které se budou konat ve dnech 22. – 24. června 2018 v Praze, využilo 28 ZO v působnosti OS ECHO. V rámci jednotlivých soutěží je přihlášeno na 320 sportovců, z celé ČR.

Termín pro podání závazných přihlášek, včetně úhrady startovného je do 30. března 2018.

Karel Klusák
vedoucí organizačního týmu

Závazná přihláška_2018
Závazná přihláška_2018_bez ubytování
Propozice_Sportovní hry OS ECHO_2018