• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

K účasti na 14. Sportovních hrách OS ECHO se přihlásilo na 300 sportovců.

Termín předběžných přihlášek, k účasti na 14. Sportovních hrách OS ECHO, které se budou konat ve dnech 22. – 24. června 2018 v Praze, využilo 28 ZO v působnosti OS ECHO. V rámci jednotlivých soutěží je přihlášeno na 320 sportovců, z celé ČR.

Termín pro podání závazných přihlášek, včetně úhrady startovného je do 30. března 2018.

Karel Klusák
vedoucí organizačního týmu

Propozice sportovní hry OS ECHO 2018
Závazná přihláška bez ubytování
Závazná přihláška