• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

IndustriAll kampaň „Together at Work“ zaměstnanci

logo_2

Kampaň zaměřená na zaměstnance
14. října – 15. listopadu 2019

Kampaň se přesouvá na pracoviště a začne spojovat reálné příběhy pracovníků, kteří mají podobné zkušenosti.
Tento měsíc se zaměřuje na příběhy zaměstnanců a podává pozitivní zprávy o svých vítězstvích a úspěšném kolektivním vyjednávání.
Nabízí příležitost k organizování nových pracovišť, posilování členství a povědomí o kolektivních smlouvách pracovištích a nábor nových členů.

Poselství kampaně

Vstupem do odborů a společnou mobilizací můžeme získat lepší plat a podmínky

Problémy, které máte na pracovišti, jsou podobné těm, které mají vaši

kolegové a další pracovníci v Evropě

Solidarita není jen hezké slovo – je to způsob, aby se k nám šéfové chovali správně a zaplatili nám dost, abychom mohli vést dobré životy.

Leták kampaně

collective bargaining infosheet PDF_workersCZ