• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

e-ECHO 1/2021

právě se vám dostává do rukou první číslo elektronického zpravodaje OS
ECHO („e-ECHO“). Vedení odborového svazu o vydávání tohoto nového on-line
informačního zdroje rozhodlo krátce před Vánocemi 2020. Doba nás doslova
posouvá do on-line informací, kdy koronavirová pandemie velmi zkomplikovala
nejen naše soukromé životy, ale i naši pracovní činnost, zamezila osobnímu
setkávání a ztížila vzájemnou komunikaci při řešení problémů či konzultací,
týkajících se různých oblastí naší práce.

Budeme se snažit, aby se zpravodaj e-ECHO pro vás stal nejen zdrojem
informací, ale také pomocníkem v naší společné práci. Vydávat jej budeme
podle potřeby, nejméně jednou měsíčně. Rádi bychom uvítali, aby v tomto
vnitrosvazovém médiu dostal prostor každý z vás, kdo bude mít zájem a bude
ochotný svým názorem či zkušenostmi přispět k jeho obsahu. Jde o příležitost
podělit se o zkušenosti z činnosti jednotlivých ZO. Věříme, že se e-ECHO
stane novým vyhledávaným zdrojem informací a pomocníkem v naší práci.

e-Echo_1_2021