• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2016_Diskuzní fórum pro předsedy ZO OS ECHO

V rámci klíčové aktivity č.6 proběhlo dvě diskuzní fórum pro předsedy ZO na téma „SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ.“

Diskuzní fórum se konalo ve dnech 18. – 19. října 2016 ve VIGVAM penzion s.r.o. Němčice u Kolína. 
Program jednání:
1) Sociální dialog a kolektivní vyjednání v chemickém sektoru z pohledu zaměstnavatele, Ing. Ladislav Haiker, vedoucí vyjednávacího týmu KSVS za
SCHP ČR, Mgr. Tomáš Světnický, personalista Precheza Přerov
2) Kolektivní vyjednávání na úrovni sektoru, Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO a konzultanti kolektivního vyjednávání OS ECHO
3) Jak se prosadit v rámci kolektivního vyjednávání, zátěžová komunikace, MgA. Alena Špačková
Celkem se zúčastnilo 45 osob.