• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2016_Diskuzní fóra pro předsedy ZO OS ECHO

V rámci klíčové aktivity č.1 proběhla dvě diskuzní fóra pro předsedy ZO na téma „SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ.“

První diskuzní fórum se konalo ve dnech 05. – 06. října 2016 ve VIGVAM penzion s.r.o. Němčice u Kolína. 
Program jednání:
1) Sociální dialog a kolektivní vyjednání v energetickém sektoru z pohledu zaměstnavatele, Ing. Hana Krbcová,  Poradce, expert ČEZ
2) Jak se prosadit v rámci kolektivního vyjednávání, zátěžová komunikace, MgA. Alena Špačková
3) Kolektivní vyjednávání na úrovni sektoru, které zahrnovalo přehled vývoje kolektivního vyjednávání a praktické zkušenosti z kolektivního vyjednávání na odvětvové a podnikové úrovni, Karel Klusák, místopředseda OS ECHO a konzultanti kolektivního vyjednávání OS ECHO
Celkem se zúčastnilo 43 osob.
20161005_150916

20161005_102928

20161005_104914

Druhé diskuzní fórum se konalo ve dnech 25. – 26. října 2016 v Hotelu Avanti Brno. 
Program jednání:
1)Zátěžové situace v rámci kolektivního vyjednávání, PhDr. Miroslav Hrubý, poradenské činnosti a koučování
2) Sociální dialog a kolektivní vyjednání v energetickém sektoru z pohledu zaměstnavatele, Ing. Hana Krbcová,  Poradce, expert ČEZ
3) Kolektivní vyjednávání na úrovni sektoru, které zahrnovalo přehled vývoje kolektivního vyjednávání a praktické zkušenosti z kolektivního vyjednávání na odvětvové a podnikové úrovni, Karel Klusák, místopředseda OS ECHO a konzultanti kolektivního vyjednávání OS ECHO
Celkem se zúčastnilo 37 osob.

image008
image011
image012