• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ – sekce energetická

Zástupci, pro oblast BOZP při ZO OS ECHO, sekce energetické, se sešli na pravidelném semináři, tentokrát pod názvem ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ, který byl pořádán v rámci projektu „Sociální dialog v energetickém sektoru, “ č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867.

Semináře se zúčastnilo 85 předsedů, inspektorů bezpečnosti práce a ostatních funkcionářů ZO OS ECHO z energetické sekce.

V rámci programu semináře, který se konal v hotelu Skalský dvůr, ve dnech 14. – 15. 6. 2016, byly připraveny následující diskuzní témata:
– Legislativní změny v oblasti BOZP a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP
Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP
– Novelizace ZP v oblasti BOZP a odškodňování pracovních úrazů
JUDr. Martin Mikyska, advokát
– Novelizace ČSN EN 50 110-1 ed. 3. – Obsluha a práce na elektrických zařízeních
Ing. Miroslav Šnóbl, soudní znalec v oblasti elektro, RT

V rámci jednotlivých přednášek a následné diskuse byla největší pozornost věnována vzniku pracovních úrazů, souvislosti s objasňováním příčin a okolností vzniku pracovního úrazu za účasti zástupců odborové organizace. Dalším diskutovaným tématem bylo odškodňování pracovních úrazů.

Karel Klusák

místopředseda sekce energetické

IMG_1283 IMG_1286
IMG_1280 Robert Křepinský

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky