• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2019_Konference OS ECHO

Konference předsedů ZO OS ECHO působící v energetickém sektoru, se konala dne 25. dubna 2018 v Hotelu Olšanka .

PROGRAM:
Vývoj kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu na odvětvové a podnikové úrovni  a v jednotlivých vybraných firmách v rámci energetického odvětví OS ECHO v roce 2019.

Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na podnikové a odvětvové úrovni v rámci energetického sektoru v působnosti OS ECHO

Konference OS ECHO se konala v rámci projektu „Sociální dialog v energetickém sektoru,“ č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867. Celkem se zúčastnilo 63 osob.

20190425_112259

20190425_094856

20190425_105901