• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2018_Diskuzní fórum pro předsedy ZO OS ECHO chemická sekce

V rámci klíčové aktivity č.6 proběhlo diskuzní fórum pro předsedy ZO na téma „SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ.“ Diskuzní fórum se konalo ve dnech 16. – 17. října 2018 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek.

Program fóra:

Kolektivní vyjednávání KSVS a PKS na rok 2019 v praxi
Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO
Konzultanti kolektivního vyjednávání OS ECHO

Sociální dialog v kontextu BOZP
Ing. Robert Křepinský, člen Rady BOZP

Kolektivní vyjednávání – emoce
PhDr. Pavel Raška

Fórum OS ECHO se konalo v rámci KA 6 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878.“ Diskuzního fóra se zúčastnilo 39 osob.

20181016_101729

20181016_101506