• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2018_Aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání

Diskuzní fórum „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“  se konalo ve dnech 13.-14.6.2018 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek.

Program fóra:

Aktuální stav českého teplárenství, průřez vývojem tohoto energetického odvětví, poznatky z dlouhodobé praxe v teplárenství, seznámení s pracovními úrazy v Pražské teplárenské a.s.
Ing. Roman Koranda, výrobní ředitel Pražská teplárenská a.s.

Legislativní změny v oblasti BOZP, a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP – výměna poznatků a zkušeností; dopady na vyjednávání v podnikových kolektivních smlouvách
Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP

Práva a povinnosti odborové organizace v oblasti BOZP a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D

Diskuzní fórum OS ECHO se konala v rámci projektu „Sociální dialog v energetickém sektoru,“ č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867. Celkem se zúčastnilo 60 osob.