• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2018_6. workshop „Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi“

6. workshop pro vyjednávací tým OS ECHO chemické sekce „Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi,“ se konal  ve dnech 22. -23. září 2019 v Hotelu EQUITANA, Martinice.

Téma workshopu:

Shrnutí kolektivního vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2019 Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO sekce chemická
tým konzultantů KSVS OS ECHO

Manažerské vzdělávání – základy psychologie, antistresový trénink
Mgr. Radka Ehrenbergerová, lektorka, TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

Workshop OS ECHO se koná v rámci KA 5 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878.“