• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2018_ 3. workshop vyjednávacího týmu KSVS

3. workshop pro zástupce vyjednávacího týmu KSVS v energetice – s názvem „SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ“  se konal ve dnech 26.-27. září 2017 v hotelu Equitana Resort Martinice.

Program workshopu:

Kolektivní vyjednávání a emoce
PhDr. Pavel Raška

Příprava na kolektivní vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně v roce 2019
Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Workshop OS ECHO se konal v rámci projektu „Sociální dialog v energetickém sektoru,“ č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867. Celkem se zúčastnilo 10 osob

20180927_093653 20180926_140508