• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2018_ 3. workshop předávání zkušeností ze zahraničí – energetika

Ve dnech 27.- 28. listopadu 2018 se v hotelu Hejtmanský Dvůr ve Slaném konal mezinárodní workshop s názvem: „PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ ZE ZAHRANIČÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ENERGETICE.“

Tentokrát byli pozváni zástupci energetických společností z Maďarska.

Program workshopu byl následující:

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání v energetickém sektoru v Maďarsku
József SZILÁGYI, předseda EVDSZ – Odborová federace pracujících v energetickém průmyslu v Maďarsku

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání v multinacionální společnosti E.ON v Maďarsku
Ernö PINCZÉS, zástupce zaměstnanců ve společnosti E.ON, Maďarsko

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání v multinacionální společnosti Innogy v Maďarsku
Lajos NÉMETH, zástupce zaměstnanců ve společnosti Innogy, Maďarsko

Workshop OS ECHO se konal v rámci projektu „Sociální dialog v energetickém sektoru,“ č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867. Celkem se zúčastnilo 21 osob.

20181127_163835

20181127_163823

20181127_163842