• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2018_ 3. workshop: „Nadnárodní sociální dialog v chemickém odvětví – mezinárodní výměna zkušeností“

Ve dnech 28.- 29. listopadu 2018 se v hotelu Hejtmanský Dvůr ve Slaném konal mezinárodní workshop s názvem: „NADNÁRODNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG V CHEMICKÉM ODVĚTVÍ – MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ“

Tentokrát byli pozváni kolegové z Maďarska.

Program workshopu:

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání v Maďarsku
Béla Kiss, místopředseda VDSZ – Federace chemických pracujících, Maďarsko

Všeobecný systém a zkušenosti z krizového vyjednávání na podnikové úrovni ve firmě Michelin, Konkrétní příklad: Jak probíhá vyjednávání odborů a firmy ohledně uzavření provozu Michelin
Sándor Horváth Gew.Srt.,
VDSZ – Michelin, Maďarsko

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání na úrovni čínské firmy v chemickém sektoru v Maďarsku
Irén Pataki Eördöghné, VDSZ – BorsodChem/Wanhua, Maďarsko

Sociální dialog a kolektivní vyjednávání v maďarském průmyslu, ve firmě Nitrogénművek
Géza Tósoki, Nitrogénművek

Workshop OS ECHO se konal v rámci KA 8 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878.“ Diskuzního fóra se zúčastnilo 24 osob.

20181128_094604

20181128_142041

20181128_142053