• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_Sociální dialog – vzdělávání v teorii BOZP v chemickém průmyslu v ČR

Na základě úkolů vyplývajících z kolektivní smlouvy vyššího stupně, pořádá Odborový svaz ECHO ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky pravidelný pracovní seminář pro profesní bezpečnostní techniky podniků chemického a farmaceutického průmyslu, ve dnech 19.-20.9.2017 se v hotelu HÁJ konalo diskuzní fórum na téma „SOCIÁLNÍ DIALOG – VZDĚLÁVÁNÍ V TEORII BOZP V CHEMICKÉM PRŮMYSLU V ČR.“

Hlavní téma fóra:

Přehled základních povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP a jejich aplikace v praxi. Legislativní změny v oblasti pracovnělékařských služeb, a jejich dopady na kolektivní vyjednávání v oblasti BOZP

BOZP–základní povinnosti zaměstnavatele, a jejich dopady na kolektivní vyjednávání v oblasti BOZP. Nejčastěji zjišťované nedostatky v oblasti BOZP a praktické způsoby jejich odstranění

Fórum OS ECHO se konalo v rámci KA 6 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878.“ Diskuzního fóra se zúčastnilo 25 osob.

IMG_20170920_091355

IMG_20170919_130642

IMG_20170919_130737