• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_Konference OS ECHO

Dne 25. dubna 2017 se v Hotelu Olšanka konala každoroční Konference předsedů ZO OS ECHO působící v chemickém sektoru.

PROGRAM Konference:
Význam a poslání sociálního dialogu z pohledu zákonodárného sboru (legislativní úprava v zemích V4)
Jaroslav Zavadil, předseda Sociálního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vývoj sociálního dialogu na podnikové a odvětvové úrovni v rámci chemického odvětví
Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO
konzultanty KSVS zpracovaná analýza vývoje sociálního dialogu a kolektivního vývoje v chemickém průmyslu za rok 2016 a vývoj kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu ve vybraných firmách

Konference OS ECHO se konala v rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878. Konference se zúčastnilo 70 osob.

20170425_091301
20170425_104342
20170425_091345