• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_Diskuzní fórum pro předsedy ZO OS ECHO chemická sekce

V rámci klíčové aktivity č.6 proběhlo diskuzní fórum pro předsedy ZO na téma „SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ.“ Diskuzní fórum se konalo ve dnech 17. – 18. října 2017 v hotelu FIT v Přerově.

Program fóra:

Zaměstnanost a znalosti ekonomického prostředí
Ing. Jaroslav Ungerman, makroekonom ČMKOS

Kolektivní vyjednávání a vedení sociálního dialogu z pohledu zástupců odborů
PhDr. Petr Šulc, konzultant, lektor a kouč

Kolektivní vyjednávání v praxi
Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO
Konzultanti kolektivního vyjednávání OS ECHO

Fórum OS ECHO se konalo v rámci KA 6 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878.“ Diskuzního fóra se zúčastnilo 50 osob.

IMG_20171017_101824

IMG_20171017_145636

IMG_20171017_145720