• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_Aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání

Diskuzní fórum „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“  se konalo ve dnech 15.-16.6.2017 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek.

Program fóra:

Pracovnělékařské služby a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, s ohledem na sociální dialog a kolektivní vyjednávání

Legislativní změny v oblasti BOZP, a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP

BOZP–základní povinnosti zaměstnavatele, a jejich dopady na  kolektivní vyjednávání v oblasti BOZP

Fórum OS ECHO se konalo v rámci KA 6 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878.“ Diskuzního fóra se zúčastnilo 60 osob.

IMG_20170616_091135

IMG_20170616_100226

IMG_20170615_103524