• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_ 2. workshop předávání zkušeností ze zahraničí – energetika

Ve dnech 23.- 24. listopadu 2017 se v hotelu Hejtmanský Dvůr ve Slaném konal mezinárodní workshop s názvem: „PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ ZE ZAHRANIČÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ENERGETICE.“

Tentokrát byli pozváni zástupci energetických společností z Rumunska.

Program workshopu byl následující:

Sociální dialog v Rumunsku a kolektivní vyjednávání v nadnárodní společnosti ENEL
Mircea ISTRATE, zástupce zaměstnanců ve společnosti ENEL, Rumunsko

Sociální dialog v Rumunsku a kolektivní vyjednávání v nadnárodní společnosti ČEZ
Nicoleta MARIN, zástupce zaměstnanců ve společnosti ČEZ, Rumunsko

Sociální dialog v Rumunsku a kolektivní vyjednávání v nadnárodní společnosti EON
EUGEN-GHEORGHE LUHA, zástupce zaměstnanců ve společnosti EON, Rumunsko

20171123_142418
20171124_091652
20171124_113648

Workshop OS ECHO se konal v rámci projektu „Sociální dialog v energetickém sektoru,“ č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867. Celkem se zúčastnilo 17 osob.