• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_ 4. workshop „Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi“

4. workshop pro vyjednávací tým OS ECHO chemické sekce „Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi,“ se konal ve dnech 26. -27. září 2017 v Hotelu EQUITANA, Martinice.

Téma workshopu:

Zátěžové situace při kolektivním vyjednávání a jejich řešení
PhDr. Petr Šulc, TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

Příprava na kolektivní vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně v roce 2018
Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO sekce chemická
tým konzultantů KSVS OS ECHO

Workshop OS ECHO se konalo v rámci KA 5 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878.“ Diskuzního fóra se zúčastnilo 8 osob.

IMG_20170926_102142

IMG_20170926_110129